• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon om støtteordningene

Skjemautfylling

  1. Informasjon om foresatt 2 - ektefelle eller samboer

Gratis kjernetid og reduksjon i foreldrebetaling

Søknadsfrist for hele barnehageåret 2018-2019 er 01.08. 2018

Frist for søknader gjennom året er den 1. i hver måned og blir behandlet med virkning fra påfølgende måned.

 

*

Som husholdning regnes ektefelle, registrerte partnere og samboere. Når samboer ikke er mor eller far til barnet, skal samboers inntekt regnes med når samboerforholdet har vart i 12 av de siste 18 månedene.

Hvis foreldrene har delt omsorg skal inntekten i husstanden der barnet har folkeregisteradresse legges til grunn.
Har du plass i en barnehage i Sør-Fron, men bor i en annen kommune, skal du søke til den kommunen du og barnet har adresse i Folkeregistret.
Sør-Fron kommune er ansvarlig for behandling av søknadene for både kommunale og ikke-kommunale barnehager. Ikke-kommunale barnehager vil få informasjon om vedtatt pris slik at de kan fakturere riktig beløp.Vedtak for reduksjon i foreldrebetalingen og for gratis kjernetid vil gjelde for ett barnehageår f.o.m. den 1. i måneden etter at søknaden er mottatt.

Alle skattepliktige inntekter og kapitalinntekter skal oppgis, det gjelder også inntekter som ikke er forhåndsutfylt på selvangivelsen.

Det kan leveres søknad i løpet av året ved vesentlig reduksjon i inntekt eller samlivsbrudd.

Hvis du ikke har selvangivelse for 2017 må du levere annen dokumentasjon. Dette kan for eksempel være lønnsslipp fra arbeidsgiver eller NAV.

Selvangivelsen for 2017 skal sendes inn som dokumentasjon på inntekten. Du finner selvangivelsen som innlogget bruker på altinn.no eller skatteetaten.no.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.
Vent...

Loader

Skjemaeier: Sør-Fron kommune | Telefon 61 29 90 00
E-post: postmottak@sor-fron.kommune.no