• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Omsetningsoppgave for alkoholholdig drikk

Informasjon

Alle som har salgs- og skjenkebevilling må hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen for å opprettholde retten til å skjenke eller selge alkoholholdig drikk.

Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mye alkohol som selges. Opplysninger om alkoholsalget skal oppgis i omsetningsoppgaven.


Oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk er grunnlaget for innbetaling av gebyr. Det vil beregnes gebyr for hvert salgs-/skjenkested foretaket har bevilling for.

Satsene for bevillingsgebyret finner du i alkoholforskriften.

Frist for å levere omsetningsoppgave er 1. april hvert år.

Hvordan levere omsetningsoppgaven?
Bevillingshavere som har flere bevillinger må sende inn ett skjema for hvert enkelt salgs- eller skjenkested. Skjemaet fylles ut av styreleder eller daglig leder i selskapet. Personer med fullmakt kan også sende inn skjemaet.

Omsetningsoppgave skal også sendes inn ved:

Ny virksomhet

Hvis stedet har ny bevilling med drift fra dette år, skal det kun oppgis forventet omsetning. Bevillingshaver må sende inn omsetningsoppgaven så snart bevilling er innvilget.

Opphør eller salg av virksomhet

Bevillingsgebyret løper helt til bevillingen blir sagt opp. Oppsigelse av bevilling sendes på e-post til postmottak@sor-fron.kommune.no.

Hvis salgs- eller skjenkestedet opphører eller selges, skal omsetningsoppgaven sendes inn så snart endelige omsetningstall er klare. Innberettet faktisk omsetning avregnes mot tidligere innbetalt gebyr.

Drift på tidligere eiers bevilling

Den nye eieren kan drive på tidligere eiers bevilling inntil fire måneder fra overdragelsen fant sted, mens søknaden om ny bevilling behandles. Bevillingshaver må sende omsetningsoppgaven innen 14 dager etter at søknaden er sendt. Vi sender faktura basert på forventet omsetning.

Hva skjer hvis du ikke leverer oppgaven eller ikke betaler gebyret?
Hvis du ikke leverer omsetningsoppgaven innen fastsatt frist, får du tildelt to prikker. Hvis du ikke betaler bevillingsgebyret innen fastsatt frist får du ytterligere to prikker. Om du får tolv prikker eller flere i løpet av to år, vil salgs- eller skjenkebevillingen bli inndratt i minimum én uke.

Her kan du lese mer om prikktildelingssystemet.


Lover og forskrifter 
- Lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholloven)
- Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv (alkoholforskriften)

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutter uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader