• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Utviklingsfondet

Skjemautfylling

Utviklingsfondet i Sør-Fron 2021 - søknad om støtte til kjøp av melkekvote i 2020


Tilskudd til kjøp av melkekvote
Sør-Fron kommune kan gi tilskudd til kjøp av mjølkekvote med maksimalt kr. 20 000 pr. søker pr. år. Kvoteier får støtte inntil 50 % av pris på statlig kvote for geit- og kumjølk ved kjøp av melkekvote. Det gjelder både geit- og kukvote som er kjøpt fra staten og fra private selgerer. Det er ikke satt nedre grense for utbetaling. Kjøpet må vere gjennomført og dokumentert med kopi av kvittering for betaling, før tilskuddet blir betalt ut. For tida er den statlige prisen kr. 2,50 for geit- og kukvote.

Dersom kvota blir solgt eller leid ut innen 3 år kan Sør-Fron kommune kreve støtten tilbakebetalt.

 

Krav til søker
Tiltakshaver er selv ansvarlig for de tiltakene som igangsettes. Det blir ikke gitt tilskot til arbeid som er sett i gang eller ferdig utført før søknaden er behandla.

Det er mulig å søke på flere ordninger samme år.


Saksbehandling

Søknadsfrist er 15. mars hvert år.

Administrasjonen forbereder sakene og fatter vedtak. Klage på vedtak blir behandlet i tråd med forvaltningsloven § 28, 2. ledd.

Hvis det blir nødvendig å prioritere så skal følgende rekkefølge brukes:
o Setring med utbetaling på kr. 3 000 per aktiv seter.
o Nydyrking, inntil 10 daa og kr. 20 000.
o Kjøp av mjølkekvote, inntil kr. 20 000.
o Rydde nytt innmarksbeite, inntil 20 daa og kr. 10 000.
o Setring, inntil kr. 5 000 per aktiv seter.

Tilskuddssatsen blir årlig tilpasset utifra de midlene som er til rådighet. Midler som ikke blir disponert et år kan bli overført til neste år. Ved flere søkere enn det en har midler til, blir søkerliste rullert over flere år.

Innvilget tiltak har en frist på tre år for ferdigstilling. Tiltakshaver kan søke utsettelse i inntil to år. Administrasjonen behandler søknader om utsettelse


 


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutter uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader