• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Kriterier

Skjemautfylling

Utviklingsfondet i Sør-Fron - Søknad om støtte til rydding av nytt innmarksbeite


Tilskudd til rydding av innmarksbeite
Sør-Fron kommune kan gi tilskudd til rydding av nytt innmarksbeite med inntil kr. 500 pr. daa og maksimalt kr. 10 000 pr. søker pr. år. (min. 10 daa, maks 20 daa) Minste utbetaling er kr 5 000. Søknad om tilskudd må sendes før tiltaket blir sett i gang. Søknaden må inneholde en plan med kart over området som skal ryddes. Ryddinga må ikke være i strid med annet lovverk, f.eks. verneforskrifter. Tiltaket får ikke støtte gjennom SMIL-ordningen. Tiltaket kan kombineres med ”flistilskudd”.

Før godkjenning av arealet skal beitearealet være ferdig rydda dvs. kvist og hogstavfall må være fjerna eller samla i hauger. Beitet må være rydda og inngjerdet før tilskuddet blir betalt ut.


Leieareal
Omfatter søknaden areal som søkaren ikke eier, må søker legge fram avtale mellom seg og eieren.


Krav til søker
Tiltakshaver er selv ansvarlig for de tiltakene som blir sett i verk. Det blir ikke gitt tilskudd til arbeid som er sett i gang eller ferdig utført før søknaden er behandlet. Det er mulig til å melde tidlig oppstart fo rydding av nytt innmarksbeite
Det er mulig å søke på flere ordninger i utviklingsfondet samme år.


Saksbehandling

Søknadsfrist er 15. mars hvert år.


Administrasjonen forbereder sakene og fatter vedtak. Klage på vedtak blir behandlet i tråd med forvaltningsloven § 28, 2. ledd.

Hvis det blir nødvendig å prioritere så skal følgende rekkefølg brukes:
o Setring med utbetaling på kr. 3 000 per aktiv seter.
o Nydyrking, inntil 10 daa og kr. 20 000.
o Kjøp av mjølkekvote, inntil kr. 20 000.
o Rydde nytt innmarksbeite, inntil 20 daa og kr. 10 000.
o Setring, inntil kr. 5 000 per aktiv seter.

Tilskuddssatsen blir årlig tilpasset utifra de midlene som er til rådighet.

Midler som ikke blir disponert et år kan bli overført til neste år. Ved flere søkere enn det en har midler til, blir søkerliste rullert over flere år.

Innvilget tiltak har en frist på tre år for ferdigstilling. Tiltakshaver kan søke utsettelse i inntil to år. Administrasjonen behandler søknader om utsettelse

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutter uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader