• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Vilkår

Skjemautfylling

Utviklingsfondet i Sør-Fron - Søknad om støtte til nydyrking


Tilskudd til nydyrking
Sør-Fron kommune kan gi tilskudd til nydyrking med inntil kr. 2 000 pr. daa og maksimalt kr. 20 000 pr. søkar pr. år. Tilskuddet blir betalt ut når dyrkinga er gjennomført og godkjent av kommunen. Minste utbetaling er kr 5 000.


Krav til søker

Nydyrking må være godkjent av kommunen etter søknad om nydyrking før en kan søke tilskudd fra utviklingsfondet.

Tiltakshaver er selv ansvarlig for de tiltakene som igangsettes. Det blir ikke gitt tilskudd til arbeid som er sett i gang eller ferdig utført før søknaden er behandlet. Det er mulig til å melde tidlig oppstart for nydyrking.
Det er mulig å søke på flere ordninger i utviklingsfondet samme år.


Leieareal
Omfatter søknaden areal som søkeren ikke eier, må søker legge fram avtale mellom seg og grunneieren


Saksbehandling
Søknadsfrist er 15. mars hvert år.

Administrasjonen forbereder sakene og fatter vedtak. Klage på vedtak blir behandla i tråd med forvaltningsloven § 28, 2. ledd.

Om det blir nødvendig å prioritere skal det skje etter følgende rekkefølge:
o Setring med utbetaling på kr. 3 000 per aktiv seter.
o Nydyrking, inntil 10 daa og kr. 20 000.
o Kjøp av mjølkekvote, inntil kr. 20 000.
o Rydde nytt innmarksbeite, inntil 20 daa og kr. 10 000.
o Setring, inntil kr. 5 000 per aktiv seter.

Tilskuddssatsen blir årlig tilpasset utifra de midlene som er til rådighet. Midler som ikke blir disponert et år kan bli overført til neste år. Ved flere søkere enn det en har midler til, blir søkerlista rullert over flere år.

Innvilga tiltak har en frist på tre år for ferdigstilling. Tiltakshaver kan søke utsettelse i inntil to år. Administrasjonen behandler søknader om utsettelse


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutter uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader