• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Vilkår

Skjemautfylling

Utviklingsfondet i Ringebu - Søknad om støtte til nydyrking


Støtte til nydyrking

Det gis tilskudd til nydyrking med kr 2200 pr. daa og maksimalt kr 44 000 pr. søker pr. år (min 2,5 daa, maks 20 daa). Minste utbetaling i støtte til nydyrking er kr 5 500. For å kunne søke om støtte i denne ordningen må søkeren også søke produksjonstilskudd.

Nydyrking må være godkjent av kommunen etter forskrift om nydyrking før en kan søke støtte fra utviklingsfondet. Støtten blir betalt ut når dyrkingen er gjennomført og godkjent av kommunen. Om et areal har fått støtte til rydding av beite, og det søkes tilskudd til nydyrking på samme areal innen 10 år, trekkes summen av tilskuddet til beiteryddingen fra tilskuddet til nydyrkinga.

Tiltakshaver er selv ansvarlig for de tiltakene som igangsettes. Det blir ikke gitt tilskudd til arbeid som er satt i gang eller ferdig utført før søknaden er behandlet.

Leieareal

Omfatter søknaden areal som søkeren ikke eier må søker legge fram avtale mellom seg og eieren


Saksbehandling

Søknadsfristen er 15. mars hvert år

Administrasjonen forbereder sakene, formannskapet i Ringebu fattar vedtak og kommunal klagenemd i Ringebu er ankeinstans for denne ordningen.

Innvilgede tiltak har frist på tre år for ferdigstilling. Tiltakshaver kan søke utsettelse i inntil to år. Administrasjonen behandler søknader om utsettelse

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutter uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader