• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Utviklingsfondet

Skjemautfylling

Utviklingsfondet i Ringebu kommune 2021 - søknad om støtte til kjøp av melkekvote i 2020

Støtte til kjøp av melkekvote i 2020 

Tilskudd til kjøp av mjølkekvote med maksimalt kr. 20 000 pr. søker pr. år (maks 8 000 liter). Det er ingen nedre grense for utbetaling. Kvoteeier får støtte inntil 50 % av pris på statlig kvote for geit- og kumjølk ved kjøp av mjølkekvote. Det gjelder både geit- og kukvote som er kjøpt fra staten og fra private selgere. Kjøpet må være gjennomført og dokumentert med kopi av kvittering for betaling før tilskuddet utbetales. For tiden er den statlige prisen kr 2,50 for geit- og kukvote. Dersom kvota blir solgt eller leid ut innen 3 år kan Ringebu kommune kreve støtten tilbakebetalt.

Tiltakshaver er selv ansvarlig for de tiltakene som igangsettes.

 

Saksbehandling

Søknadsfristen er 15. mars hvert år

Administrasjonen forbereder sakene, formannskapet i Ringebu fatter vedtak og kommunal klagenemd i Ringebu er ankeinstans for denne ordningen.

Dersom det blir nødvendig å prioritere så skal støtte til nydyrking og kjøp av mjølkekvote dekkes fullt ut etter reglene for støtte. Ordningen med setring og beiterydding kommer i andre rekke. Restpott som kan bli brukt blir da fordelt på de resterende søknadene som blir godkjente.

Tilskuddsatsen blir tilpasset utifra midlene som er til rådighet.

Innvilgede tiltak har en frist på tre år for ferdigstilling. Tiltakshaver kan søke utsettelse i inntil to år. Administrasjonen behandler søknader om utsettelse.


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutter uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader