• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Utviklingsfondet

Skjemautfylling

Utviklingsfondet i Sør-Fron - Søknad om støtte til melkeproduksjon på seter i 2020


Tilskudd til melkproduksjon på seter

Tilskudd til setring støttes med inntil kr. 8 000 pr søker og år. Det er ingen nedre grense for utbetaling. Tilskuddet kan bli gitt til bruk som driver tradisjonell setring med levering av melk fra setra. Tilskuddet kan bli gitt til bruk som driver setring med levering av mjølk i minimum 8 uker fra setra, jf. kriterier for utviklingsfondet i Sør-Fron kommune


Leieareal
Omfatter søknaden areal som søkeren ikke eier, må søker legge fram avtale mellom seg og eieren.


Krav til søker
Tiltakshaver er selv ansvarlig for de tiltakene som blir sett i verk. Det blir ikke gitt tilskudd til arbeid som er sett i gang eller ferdig utført før søknaden er behandlet.
Det er mulig å søke på flere ordninger i utviklingsfondet samme år.


Saksbehandling

Søknadsfrist er 15. mars hvert år.


Administrasjonen forbereder sakene og fatter vedtak. Klage på vedtak blir behandlet i tråd med forvaltningsloven § 28, 2. ledd.

Hvis det blir nødvendig å prioritere så skal følgende rekkefølge brukes:
o Setring med utbetaling på kr. 3 000 per aktiv seter.
o Nydyrking, inntil 10 daa og kr. 20 000.
o Kjøp av mjølkekvote, inntil kr. 20 000.
o Rydde nytt innmarksbeite, inntil 20 daa og kr. 10 000.
o Setring, inntil kr. 5 000 per aktiv seter.

Tilskuddssatsen blir årlig tilpasset utifra de midlene som er til rådighet.

Midler som ikke blir disponert et år kan bli overført til neste år. Ved flere søkere enn det en har midler til, blir søkerliste rullert over flere år.


Innvilget tiltak har en frist på tre år for ferdigstilling. Tiltakshaver kan søke utsettelse i inntil to år. Administrasjonen behandler søknader om utsettelse


 


 


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutter uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader