Barnehagedagen 2019

Klikk for stort bilde

 

12. mars markerte Liene barnehage «Barnehagedagen».Det er ei årleg markering der ein kan synleggjere barnehagen sine aktiviteter og mangfald. I år var tema "Eg lurer på...". Det handlar om barn sin nysgjerrigheit. Ved å undre seg, spørje og utforske lærer barna om verda rundt seg. Noko av aktivitetane avdelingane hadde: smaka på forskjellige matvarer utan å sjå, undra seg over kroppen og korleis den fungerer, tok snø inn og utforska den, leik med såpebobler og måla med hend og føter. Liene barnehage har lånt ei rugemaskin og ei avdeling teikna korleis dei trur kyllingane kjem til å sjå ut når dei klekkast i starten av april.

Klikk for stort bilde

 

 

Klikk for stort bilde

 

Klikk for stort bilde

 

Klikk for stort bilde

 

Klikk for stort bilde