Øverbygda familiebarnehage

Åpen dag kosekrok.png - Klikk for stort bilde Åpen dag lekestuen.png - Klikk for stort bilde Sanseområdet vårt - Klikk for stort bilde         

 

 

 

   

 

Velkommen til oss

Barnas deltakelse Bålpanne.jpg Eventyrhyllen Fin lastebil Garderobe Grillplassen vår Lekefjøset Sanseområdet vårt Snekkerboden vår Unge som krabber Utelek Uteområde Vått og tørt område i garderoben.JPG Åpen dag kosekrok.png Åpen dag lekestuen.png Åpendag bålpanne.png


Presentasjon av barnehagen

Øverbygda familiebarnehage er en privat barnehage, som ligger på et småbruk i Øverbygda på Sør Fron.

Barnehagen er fra 0-3 år og har 8-10 plasser til sammen. Vi har store lekeområder både ute og inne. Inne er det ca 100m2 å leke seg på.Vi har nok av plass! Barnehagen har tema om natur og uteliv og derfor ønsker vi å være ganske mye ute, så sant været tillater dette.

I barnehagen har vi hund, katt og kaniner og barnehagen ønsker at barn skal få være i nærheten og oppleve ulike dyr.

Følg gjerne Øverbygda Familiebarnehage på Facebook:)

 

Ansatte

 

 

Slik har vi det hos oss

I våres barnehage ser vi viktigheten av at vi har veldig god kontakt både med foreldrene og barna i både bringe- og hente situasjoner. Dette får vi pga at vi er i smågruppe og dermed får vi gode og nære relasjoner til alle.

Vi har god tid og vi stresser ikke her.

Her i barnehagen legger vi stor vekt på å skape gode hverdager for barna, der trygghet, fellesskap, omsorg og nærværende voksne for barna, og gi dem trygge rammer –HVER DAG!

I Øverbygda familiebarnehage skal det være et godt sted å være for både små og store, og vi legger vekt på gode naturopplevelser året rundt. Barna skal oppleve glede, og føle seg betydningsfulle og velkommen hos oss. Vi vil skape gode barndomsminner ved å bry oss om hverandre og være en del av et fellesskap og føle at JEG er OK! 

Øverbygda familiebarnehage har redusert foreldrebetaling ved lav inntekt

 

Litt om dags- og ukerytmen vår

For at barn skal oppleve trygghet og trivsel i sin daglige tilværelse, mener vi at dagen må være organisert på en slik måte at barna kan etablere forventninger til hva som skal skje. Dagen må ha en struktur som de kan kjenne seg igjen fra dag til dag, og ha perioder med både aktiviteter og ro. I noen perioder leder den voksne aktivitetene, men også mye av tiden vil barna få tid til å leke fritt og være seg selvog klare å få tak i den “gode”leken i seg selv. Vi voksne er støttende og inkluderende rundt barna. Vi må også ha rom for spontanitet og overraskelser i hverdagen.

Uka må på samme måte som dagen, preges av veksling og gjentakelse. Enkelte aktiviteter legger vi vekt på skal høre til bestemte ukedager. Det skaper forventninger og hindrer oss i å havne i en stereotyp og kjedelig arbeidsmåte.

 

 

Fant du det du lette etter?