Klage på karakter i grunnskolen?

leksehjelp.jpgElever og foresatte har rett til å klage på standpunktkarakter og karakter på muntlig og skriftlig eksamen.

Fylkesmannen i Oppland.png

Det er Fylkesmannen som er klageinstans i de fleste klager på karakter i grunnskolen. Skolen skal informere elever og foreldre om klageadgang og klagefrister. 

Dersom en klage blir avvist av rektor er dette å regne som et enkeltvedtak som kan påklages. Alle klager går til Fylkesmannen via skolen. Klage på eksamenskarakterer blir behandlet i ei klagenemd nedsatt av Fylkesmannen. 

Fylkesmannen i Oppland har utarbeidet veiledere for klage på karakterer i grunnskolen. Trykk her for å komme til disse, samt klageskjema, på nettsidene til Fylkesmannen i Oppland.