Nabomøte om ny skole og endring av reguleringsplan, 09.05.2023

Kommunen gjennomførte et informasjonsmøte for nærmeste naboer 9. mai i Matstugu på ungdomsskulen.

Det ble orientere om prosessen så langt og behovet for endring av gjeldende reguleringsplan.

Presentasjon fra møtet kan du se her. (PDF, 2 MB)

Det er også varslet oppstart av planendring. Dokumentene i saken kan du lese her.