Skolestruktur

Klikk for stort bildeSør-Fron kommunestyre fattet den 20.02.2020 vedtak om å starte opp og gjennomføre et arbeid som skal resultere i forslag til en helhetlig plan for ny skolestruktur i kommunen. 

WSP/RIK arkitekter har på oppdrag for Sør-Fron kommune skrevet en rapport som belyser fordeler,
ulemper og konsekvenser ved seks ulike alternativer for fremtidig organisering av grunnskoletilbudet i Sør-
Fron kommune.

Presentasjon av rapport i Kommunestyret 4.februar 2021. (PDF, 2 MB)

Her finner du rapporten med vedlegg:

Skolebruksplan Sør-Fron kommune av WSPRIK (PDF, 4 MB)

Sør-Fron VEDLEGG A-Arealoversikt og kapasitetsberegning (PDF, 2 MB)

Sør-Fron VEDLEGG B-Beliggenhet og alternativene (PDF, 15 MB)

Sør-Fron VEDLEGG C-Kalkyle (PDF, 4 MB)

Les også gjerne tidligere utlagt informasjon: Arbeidet med ny skulestruktur er i gang.