Januar 2023

Prosjektleder (Liv Randi Sundhagen) blir ansatt fra 1.1.2023. Det blir satt sammen en prosjektgruppe som skal sørge for framdrift i prosjektet. Alle relevante tjenester er representert i prosjektgruppe. Disse er kommuneledelse, skole, barnevern, pedagogisk-psykologisk tjeneste, barnehage, psykisk helse, helsestasjon og NAV.