Besiktigelse sommer 2022

I forbindelse med eiendomsskattetaksering vil det sommeren 2022 bli besiktigelse av nye godkjente byggetiltak. Hjemmelshavere vil bli varslet via SMS i forkant av besiktigelsen.

Våre besiktigere starter i uke 20, og vil holde på utover sommeren og høsten.

Det vil bli utført besiktigelse av eiendommer rundt om i hele kommunen. Samtidig vil de se etter bygg, gjerder og andre tiltak, som det ikke er søkt eller meldt fra om etter plan og bygningsloven.

Representantene fra kommunen vil være «uniformerte» med gule vester med tekst: Sør-Fron kommune SYNFARING og ID-kort.

Ved eventuelle spørsmål ta kontakt pr e-post postmottak@sor-fron.kommune.no eller på telefon 61 29 90 00

GOD SOMMER! 
Hilsen Eiendomsskattekontoret.