Kommunekart for Midt-Gudbrandsdalen

Kommunekart for geodatasamarbeidet i Midt-Gudbrandsdal er en komplett innsynsløsning for kart. Det er mulighet for egne påtegninger av areal, lengder, figurer og tekst, utskriftsmuligheter med og uten tegnforklaring, punkteksport til GPX fil for bruk i egen GPS. Videre er det detaljert informasjon om objekt i kartet som bygg, eiendommer, adresser og arealplaner.

 

Kommunekart (www.kommunekart.com)

Kommunekart kan også lastes ned som gratis app med kartinformasjon fra din kommune og detaljerte kart og flybilder for hele Norge

 

Oversikt over arealplanene i kommunen med tilhørende dokumenter:

Se og søk arealplaner (WebPlan)

 

Kjøp kart og eiendomsinformasjon

e-Torg