Kommunedelplaner og temaplaner

Kommunen har flere kommunedelplaner og temaplaner.

Oversikten over planene finnes i kommunal planstrategi.

Kommunal planstrategi

I følge plan- og bygningslovens § 11-1 skal kommunen ha en samlet kommuneplan som består av en samfunnsdel og en arealdel. Informasjon om kommuneplan for Sør-Fron 2014-2025 finner du her

 

Beredskap

Planer tilknyttet kriser og beredskap
Navn Vedtatt Sist revidert
Overordnet beredskapsplan (plan for kriseledelse) (PDF, 1016 kB) KST 17.06.2014 09.09.2022
Plan for helsemessig og sosial beredskap (PDF, 2 MB) KST 24.09.2009 05.03.2019
Smittevernplan (PDF, 2 MB) KST 24.09.2009 23.12.2019
Pandemiplan (PDF, 748 kB) KST 24.09.2009 10.09.2018
Samarbeidsavtale om beredskap mellom 2 lokale sanitetsforeninger og Sør-Fron kommune, revidert juni 2018 (PDF, 2 MB)
POSOM-plan 2018 – 2022 (PDF, 832 kB) KST 20.02.2018

 

Helse og omsorg

Planer tilknyttet helse og omsorg
Vedtatt Sist revidert
Helse- og omsorgsplan 2030 (PDF, 917 kB) 05.03.2019
Demensplan 2018-2030 (PDF, 747 kB) 05.03.2019
Plan for helsemessig og sosial beredskap (PDF, 2 MB) 05.03.2019
Alkoholpolitisk handlingsplan 01.10.2020 - 30.09.2024 (PDF, 690 kB) 25.06.2020
Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune 2016-2020 (PDF, 238 kB) 14.06.2016

 

Kommunalteknikk

Planer tilknyttet kommunalteknikk
Vedtatt Sist revidert
Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2018 - 2021 (PDF, 2 MB) 13.11.2018

 

Landbruk og miljø

Planer tilknyttet landbruk og miljø
Vedtatt Sist revidert
Kommunedelplan for beitebruk (PDF, 16 MB) 17.04.2015
Kommunedelplan for energi og klima 2010 - 2014 (PDF, 2 MB) 19.02.2010

 

Kultur og næring

Planer tilknyttet kultur og næring
Vedtatt Revidert
Næringsplan 2019 - 2031 (PDF, 2 MB) 13.11.2018
Bibliotekplan for Sør-Fron 2018 - 2022 (PDF, 977 kB) 20.02.2018
Kommunal temaplan for idrett og fysisk aktivitet 2019 - 2022 (PDF, 2 MB) 17.09.2018