Kommunedelplaner og temaplaner

Kommunen har flere kommunedelplaner og temaplaner.

Oversikten over planene finnes i kommunal planstrategi.

Kommunal planstrategi

I følge plan- og bygningslovens § 11-1 skal kommunen ha en samlet kommuneplan som består av en samfunnsdel og en arealdel. Informasjon om kommuneplan for Sør-Fron 2014-2025 finner du her

 

Beredskap

Planer tilknyttet kriser og beredskap
Navn Vedtatt Sist revidert
Overordnet beredskapsplan (plan for kriseledelse) (PDF, 2 MB) KST 17.06.2014 10.06.2021
Plan for helsemessig og sosial beredskap (PDF, 2 MB) KST 24.09.2009 05.03.2019
Smittevernplan (PDF, 2 MB) KST 24.09.2009 23.12.2019
Pandemiplan (PDF, 748 kB) KST 24.09.2009 10.09.2018
Samarbeidsavtale om beredskap mellom 2 lokale sanitetsforeninger og Sør-Fron kommune, revidert juni 2018 (PDF, 2 MB)
POSOM-plan 2018 – 2022 (PDF, 832 kB) KST 20.02.2018

 

Helse og omsorg

Planer tilknyttet helse og omsorg
Vedtatt Sist revidert
Helse- og omsorgsplan 2030 (PDF, 917 kB) 05.03.2019
Demensplan 2018-2030 (PDF, 747 kB) 05.03.2019
Plan for helsemessig og sosial beredskap (PDF, 2 MB) 05.03.2019
Alkoholpolitisk handlingsplan 01.10.2020 - 30.09.2024 (PDF, 690 kB) 25.06.2020
Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune 2016-2020 (PDF, 238 kB) 14.06.2016

 

Kommunalteknikk

Planer tilknyttet kommunalteknikk
Vedtatt Sist revidert
Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2018 - 2021 (PDF, 2 MB) 13.11.2018

 

Landbruk og miljø

Planer tilknyttet landbruk og miljø
Vedtatt Sist revidert
Kommunedelplan for beitebruk (PDF, 16 MB) 17.04.2015
Kommunedelplan for energi og klima 2010 - 2014 (PDF, 2 MB) 19.02.2010

 

Kultur og næring

Planer tilknyttet kultur og næring
Vedtatt Revidert
Næringsplan 2019 - 2031 (PDF, 2 MB) 13.11.2018
Bibliotekplan for Sør-Fron 2018 - 2022 (PDF, 977 kB) 20.02.2018
Kommunal temaplan for idrett og fysisk aktivitet 2019 - 2022 (PDF, 2 MB) 17.09.2018