Kunngjøringer og høringer

Her finner du plansaker og andre kunngjøringer som varsel om oppstart av planarbeid, høringer av planer som blir lagt ut til offentlig ettersyn og melding om planvedtak.

Publisert 29.06.2022

Sør-Fron kommune legger med dette forslag til ny gebyrforskrift for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering ut på høring.

Sør-Fron kommune legger med dette forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll/tilsyn etter forurensningsregelverket og forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger ut på høring.

Forslag til forskrift finner du her

Publisert 15.06.2022

Forslag til endring av detaljregulering for Sofienberg med planid 05190080003B ut på høring og offentlig ettersyn jf. Plan og bygningsloven §12-14 første ledd. 

Publisert 14.06.2022

Plan for tidlig innsats for barn og unge legges ut til høring blant aktuelle samarbeidspartnere, og politisk nivå før planen blir vedtatt i kommunestyret høsten 2022.