Kunngjøringer og høringer

Her finner du plansaker og andre kunngjøringer som varsel om oppstart av planarbeid, høringer av planer som blir lagt ut til offentlig ettersyn og melding om planvedtak.

Publisert 22.11.2022

Formannskapet behandlet budsjettdokumentene i møte 17. november.

Frist for høringssvar er satt til 5.12.2022. Kommunestyret fatter endelig vedtak 15.12.2022

Publisert 03.10.2022

Formannskapet i Sør-Fron vedtok 22.09. å legge forslag til plan for idrett og fysisk aktivitet for kommunane Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu 2022-2026 ut til offentleg ettersyn.

Publisert 29.09.2022

Formannskapet i Sør-Fron kommune har i møte 22.09.2022, k-sak 115/22, vedtatt å legge revisjon av «Byggeskikkveileder for Sør-Fron kommune» ut til offentlig høring og ettersyn.

Forslaget til veilederen ligger her
Eventuelle merknader skal være skriftlige og sendes til: Sør-Fron kommune, kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron eller via e-post til postmottak@sor-fron.kommune.no.

Frist for å komme med merknad er 17. november 2022.