Skal du bygge?

I menypunktet hva skal du bygge finner du relevant informasjon om hvilke skjema som skal fylles ut avhengig av tiltak og informasjon om de ulike tiltakene.

Skal du bygge - få oversikt over hva du må finne ut før du kan sette i gang, med direktoratet for byggkvalitet sine åtte steg fra idé til ferdig søknad:

Åtte steg fra idé til ferdig søknad (DiBK)

Pass på at søknaden er komplett når du sender den til kommunen, så sparer du masse ekstraarbeid!

Ønsker du digital byggesøknad? - les mer her

Er du usikker på hvilke planer som gjelder for din eiendom? I kommunekart finner du informasjonen som gjelder din eiendom: Gå til kart her

Du kan gå direkte til alle byggesaksskjemaene på Direktoratet for byggkvalitet sine hjemmesider:
Alle byggesaksskjema (DiBK)