Finn arealplan

Det vil være en arealplan som gjelder for alle eiendommer i kommunen. Dette kan være både kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner. Planene viser hvordan eiendommen din kan brukes, og er juridisk bindende.

Du finner arealplanene via kartportalen Kommunekart eller ved å søke opp plandokumenter direkte i WebPlan.  

KommunekartSe og søk arealplaner (WebPlan) 

I kommunekart kan du søke på adresse, gards- og bruksnummer eller plannavn. Hvis du kjenner arealplanens navn anbefales det å søke opp planen i WebPlan.