Nyheter
Publisert 17.09.2020

Nå er den her! Den digitale innbyggerløsningen for byggesøknader fra Norkart. Det betyr at nå kan også privatpersoner levere enkle byggesøknader helautomatisk til kommunen. eByggesøk vil bidra til å gjøre det enklere for deg som skal søke ved å veilede deg gjennom hele søknadsprosessen fra start til slutt.

Nye, digitale løsninger for byggesøknader gjør det enklere å levere komplette søknader som gir raskere saksbehandling.

Bedrifter og privatpersjoner oppfordres til å levere sine byggesøknader digitalt til kommunen.

Les mer om Norkart sin løsning

Publisert 01.11.2019

​I forbindelse med fylkessammenslåing fra 01.01.2020 må Kartverket stenge sine systemer i matrikkelen og grunnboken i en periode. Dette er for å sikre en problemfri overgang til nye fylker og kommunenummer og sikre kvalitet og fullstendighet i matrikkel og grunnbok etter overgangen.

 
 
Publisert 31.05.2019

Sør-Fron kommune har vedtatt retningslinjer for bruksendring fra fritidsbolig til bolig.
Se hele saken her (K-sak 21/19)

Det må søkes dispensasjon ifra gjeldende plangrunnlag og søkes om tillatelse til bruksendring av bygget. Fritidsboligen skal kunne tilfredstille gjeldende byggteknisk forskrift (TEK) sine krav til boligstandard, fra det året bygget ble omsøkt, for å kunne få dispensasjon og bruksendring. Eiendommen skal ha helårsvei, innlagt vann og avløp.

Dispensasjonen er personlig og har en varighet inntil 10 år.

Skjema for bruksendring finner du her

Saken omhandler også flere bruksendringer.

 

Publisert 07.06.2017

På grunn av stor saksmengde på byggesak, så er det innført telefontid tirsdager og fredager.

Mandag, onsdag og torsdag vil telefon til byggesak være stengt.

Publisert 20.07.2016

Krav til kvalifikasjoner skal sikre at foretak som påtar seg ansvar i byggesaker er i stand til å gjennomføre prosjektet i samsvar med det bygningstekniske regelverket. Det følger av pbl. § 23-3 at ansvarlige foretak skal oppfylle de krav til kvalifikasjoner som følger av byggesaksforskriften. Oppfyllelse av kvalifikasjonskravene er vilkår for ansvarsrett i byggesak og sentral godkjenning for ansvarsrett. Kvalifikasjonskravene er gitt i byggesaksforskriften kapittel 9, 10 og 11. 

Publisert 27.01.2016

Byggesaksreglene ble forenklet 1.7.2015. Du kan nå blant annet sette opp en garasje på inntil 50 kvadratmeter eller et tilbygg på 15 kvadratmeter uten at du trenger å be om tillatelse fra kommunen først.

Forenklingen av reglene gir deg mer frihet til å bygge, men du får også mer ansvar. Du må selv å sørge for at det du ønsker å bygge er i tråd med lovverket. 

Mer informasjon om endringene kan du finne her (nkf-infoark: «hva skal være i orden»)

Usikker på om ditt tiltak er søknadspliktig? Prøv veiviseren "bygg uten å søke"

Prøv veiviseren "bygg uten å søke"