Informasjon om bruksendring fra fritidsbolig til bolig

Sør-Fron kommune har vedtatt retningslinjer for bruksendring fra fritidsbolig til bolig.
Se hele saken her (K-sak 21/19)

Det må søkes dispensasjon ifra gjeldende plangrunnlag og søkes om tillatelse til bruksendring av bygget. Fritidsboligen skal kunne tilfredstille gjeldende byggteknisk forskrift (TEK) sine krav til boligstandard, fra det året bygget ble omsøkt, for å kunne få dispensasjon og bruksendring. Eiendommen skal ha helårsvei, innlagt vann og avløp.

Dispensasjonen er personlig og har en varighet inntil 10 år.

Skjema for bruksendring finner du her

Saken omhandler også flere bruksendringer.