Matrikkel og grunnbok stenges for hele landet i desember 2019

​I forbindelse med fylkessammenslåing fra 01.01.2020 må Kartverket stenge sine systemer i matrikkelen og grunnboken i en periode. Dette er for å sikre en problemfri overgang til nye fylker og kommunenummer og sikre kvalitet og fullstendighet i matrikkel og grunnbok etter overgangen.

 
 
Det er viktig at matrikkel og grunnbok stemmer 100% overens i forhold til etablerte og utgåtte eiendommer og seksjoner for at ikke sammenslåingen av fylkene og endringen av kommunenumrene skal stoppe opp. Kartverket er derfor avhengig av å stenge systemene for oppdatering i en periode.
 

Matrikkel: Stenges for all oppdatering i perioden 13.desember 2019 kl. 18.00 til utløpet av 1.januar 2020 (totalt ni virkedager). 

 • Det medfører blant annet at det ikke er mulig med eiendomsdannelse, adressering eller bygningsregistrering fra denne datoen og til utløpet av 1. januar 2020.

Grunnbok: Stenges for all oppdatering i perioden 27.desember 2019 kl. 20.00 til utløpet av 1.januar 2020 (totalt én virkedag). 

 • Dette betyr at ingen dokumenter kan sendes til tinglysing verken elektroniske eller på papir i denne perioden

Hvorfor:  

 • Sikre at kommune- og regionendringene blir ivaretatt i matrikkel og grunnbok fra 1.januar 2020, når reformene trer i kraft. 
 • Redusere risiko og sikre kvalitet for 110 millioner dataendringer i matrikkel og grunnbok. 
 • Redusere risiko ved digital flytting av 3,6 millioner innbyggere.
 • Sikre at andre får tid til å forberede sine systemer med data fra matrikkel og grunnbok. 

Konsekvenser

 • Ingen matrikkelføring i noen av landets kommuner i perioden matrikkelen er stengt. Dette betyr blant annet at eiendomsdannelse, adressering eller bygningsregistrering ikke kan utføres. 
 • Ingen innsending av matrikkeldokumenter til tinglysning. 
 • Ingen føring av konsesjon i matrikkelen. Egenerklæringsskjema må sendes på papir for eiendommer som skal tinglyses fra 16. desember og ut året. Kommunen kan godkjenne disse manuelt i perioden. 
 • Ingen tinglysning i perioden grunnboken er stengt. 
 • Alle aktører må kartlegge konsekvenser av hva stengingen av matrikkel og grunnbok betyr for deres interne saksgang/saksbehandling, og planlegge sine aktiviteter ut ifra dette. 

Se Kartverkets hjemmesider for mer informasjon