Her får du innsyn i kommunen sine planer

Se og søk etter arealplaner (arealplaner.no)

Sør-Fron kommune har mange planer. Fra den overordna kommuneplanen som viser samenhengen mellom samfunnsutvikling og arealbruk, til detaljerte reguleringsplaner som setter rammene for hva et bestemt område kan benyttes til.

I tillegg til arealplanene har kommunen kommunedelplaner og temaplaner, som kan være både fysisk avgrena og/eller temaavgrensa.