Her får du innsyn i kommunen sine planer

Sør-Fron kommune har mange planer.

Fra den overordna kommuneplanen som viser sammenhengen mellom samfunnsutvikling og arealbruk, til detaljerte reguleringsplaner som setter rammene for hva et bestemt område kan benyttes til. Her kan du lese mer om hva en arealplan er.

Se og søk etter arealplaner (arealplaner.no)

I tillegg til arealplanene har kommunen kommunedelplaner og temaplaner, som kan være både fysisk avgrensa og/eller temaavgrensa.