Kommunedelplaner og temaplaner

Kommunen har flere kommunedelplaner og temaplaner.

Oversikten over planene finnes i kommunal planstrategi.

Kommunal planstrategi

I følge plan- og bygningslovens § 11-1 skal kommunen ha en samlet kommuneplan som består av en samfunnsdel og en arealdel. Informasjon om kommuneplan for Sør-Fron 2014-2025 finner du her

 

Beredskap

Planer tilknyttet kriser og beredskap
Navn Vedtatt Sist revidert
KST 17.06.2014 KST 20.04.2023
Plan for helsemessig og sosial beredskap (PDF, 2 MB) KST 24.09.2009 05.03.2019
Smittevernplan (PDF, 2 MB) KST 24.09.2009 23.12.2019
Pandemiplan (PDF, 748 kB) KST 24.09.2009 10.09.2018
Samarbeidsavtale om beredskap mellom 2 lokale sanitetsforeninger og Sør-Fron kommune, revidert juni 2018 (PDF, 2 MB)
KST 20.02.2018

 

Helse og omsorg

Planer tilknyttet helse og omsorg
Plan Vedtatt Sist revidert
Demensplan 2018-2030 (PDF, 747 kB) 05.03.2019
Plan for helsemessig og sosial beredskap (PDF, 2 MB) 05.03.2019
Alkoholpolitisk handlingsplan 01.10.2020 - 30.09.2024 (PDF, 690 kB) 25.06.2020
Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune 2016-2020 (PDF, 238 kB) 14.06.2016
Helse og omsorg 2030 08.06.2023

 

Kommunalteknikk

Planer tilknyttet kommunalteknikk
Vedtatt Sist revidert
Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2018 - 2021 (PDF, 2 MB) 13.11.2018

 

Landbruk og miljø

Planer tilknyttet landbruk og miljø
Planens navn Vedtatt Sist revidert
Kommunedelplan for beitebruk (PDF, 16 MB) 17.04.2015
Kommunedelplan for energi og klima 2010 - 2014 (PDF, 8 MB) 19.02.2010

Næring

Planer tilknyttet næring
Namn Vedtatt Revidert
Handlingsplan for næringsutvikling 2019-2031 (PDF, 505 kB) 26.06.2018

Kultur og kommunikasjon

Planer tilknyttet kultur og kommunikasjon
Namn Vedtatt Revidert
Bibliotekplan for Sør-Fron 2018 - 2022 (PDF, 977 kB) 20.02.2018
Temaplan for idrett og fysisk aktivitet 2023-2026 (PDF, 725 kB) 15.12.2022
Veteranplan for Midt-Gudbrandsdal 2022-2027 (PDF, 4 MB) 08.09.2022