Kommunedelplan for boligutvikling

Parallelt med kommuneplanarbeidet er det også startet opp arbeid med kommuedelplan for boligutvikling. Les mer om planen her.

Planens hovedmålsetting er å skape en helhetlig og langsiktig plan for boligutvikling i hele kommunen. Planen er et viktig ledd i å oppfylle kommunens mål om trygge og gode oppvekstsvilkår, helse og omsorgstilbud, og ikke minst gjøre kommunen til en mer attraktiv bo- og oppholdskommune.