Mulighetsstudie for boligutvikling

Kommunen har fått utarbeidet en mulighetsstudie som viser potensialet for fortetting i og rundt boligfeltet i Gryttingshaugen, samt i forlengelsen av Stuguvoll og Trudvang.

Hele mulighetsstudien kan leses her (PDF, 25 MB)

Mulighetsstudien har sett på arealene som er avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel 2014-2025 og naturlige utvidelser for å vise potensialet for boligbygging. Det poengteres at denne mulighetsstudien viser maksimalt potensiale for å synliggjøre hvordan arealene kan utnyttes.

 

potesnielle fortettingsområder

Administrasjonen ønsker nå å gå i gang med en reguleringsprosess i området Gryttingshaugen/ Stuguvoll/ Trudvang for å få flere tilgjengelige tomter til boligbebyggelse for Harpefoss.

 

I dag er det kun 1-2 tomter ledige tomter i tilknytning til Harpefoss. Det har vært ytret et politisk ønske om å få etablert flere tomter for Harpefoss over lengre tid. Til sammenligning har Hundorpområdet rundt 20-25 utbyggingsklare tomter.

Administrasjonen har engasjert konsulent til oppdraget med reguleringsplan. Det vil bli møte med grunneiere og formell oppstart av planarbeid senere i høst.