Kunngjøringer og høringer

Her finner du plansaker og andre kunngjøringer som varsel om oppstart av planarbeid, høringer av planer som blir lagt ut til offentlig ettersyn og melding om planvedtak.

Publisert 02.01.2023

Kommunestyret i Sør-Fron vedtok 15.12.2022 temaplan for idrett og fysisk aktivitet.

Publisert 03.10.2022

Formannskapet i Sør-Fron vedtok 22.09. å legge forslag til plan for idrett og fysisk aktivitet for kommunane Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu 2022-2026 ut til offentleg ettersyn.