Nye byggesaksregler fra 1.7.2015

Byggesaksreglene ble forenklet 1.7.2015. Du kan nå blant annet sette opp en garasje på inntil 50 kvadratmeter eller et tilbygg på 15 kvadratmeter uten at du trenger å be om tillatelse fra kommunen først.

Forenklingen av reglene gir deg mer frihet til å bygge, men du får også mer ansvar. Du må selv å sørge for at det du ønsker å bygge er i tråd med lovverket. 

Mer informasjon om endringene kan du finne her (nkf-infoark: «hva skal være i orden»)

Usikker på om ditt tiltak er søknadspliktig? Prøv veiviseren "bygg uten å søke"

Prøv veiviseren "bygg uten å søke"