Eiendomsskatt

Skattesats 2017

Skattesats for bolig- og fritidseiendommer: 5,9 ‰ og et bunnfradrag på 200 000 for hver boenhet

Øvrige skattepliktige eiendommer: 7 ‰ av takst

Sør-Fron kommune har eiendomsskatt i hele kommunen. Den alminnelige skattesatsen er på 7 ‰ av taksten. 

Unntak for bolig- og fritidseiendommer der skattesatsen for 2017 er på 5,9 ‰ og et bunnfradrag på 200 000 for hver boenhet. 

Taksten, som blir fastsatt av en sakkyndig nemnd, består av faktaopplysninger og skjønnsmessig vurderinger. Det er kommunestyret som hver år fastsetter skattesats og eventuelt bunnfradrag.

Sist endret 03.01.2017 12:39
Fant du det du lette etter?