Nytt om eiendomsskatt
Publisert 27.05.2019

Sør-Fron kommunestyre gjorde den 30.04.2019 slikt vedtak i sak 018/19: 

 

Vedtak (19-0):
 

1.           Sør-Fron kommunestyre vedtar å redusere eiendomsskatten for boliger og fritidseiendommer med 2,1 ‰ for skatteåret 2019, og å redusere eiendomsskatten for næringseiendommer med 1 ‰ for skatteåret 2019.

2.           Den generelle satsen for 2019 blir dermed 6,0 ‰, men med unntak av boliger og fritidseiendommer der skattesatsen blir 3,8 ‰ og med et uendret bunn-fradrag på kr. 200.000 for hver boenhet.

3.           De reduserte promillesatsene utlignes ved utskrivingen av eiendomsskatt på 2.dre og 3.dje termin 2019, slik at samlet utskrevet årsbeløp blir korrekt i forhold til den reduserte eiendomsskattesatsen.

Korrigering vil bli gjort på faktura for 2. termin kommunale avgifter som har forfall 01.07.2019.

Fakturaen vil inneholde 1. og 2. termin eiendomsskatt etter redusert promillesats, og fratrekk av innbetalt eiendomsskatt for 1. termin 2019. 

Publisert 26.02.2019
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Med hjemmel i "Lov om eiendomsskatt til kommunene" er liste over eiendomsskattetakster og utlignet eiendomsskatt for skatteåret 2019 lagt ut til offentlig ettersyn. 

 

Publisert 30.04.2018
e-skatt Frya.png

Vi er nå igang med besiktigelse i forbindelse med retaksering av eiendomsskatt. Besiktigerne starter på Frya i uke 18 og fortsetter nordover.  

Besiktigerne har gule vester med tekst: Sør-Fron kommune SYNFARING og ID-kort.

Publisert 21.07.2017
Måsarandin.jpg

I løpet av uke 30 og 31 vil besiktigerne være å se i området «Måsårandin», og vil berøre deler av disse vegene:

Børkdalsvegen, Kristensetervegen, Øverstøvegen, Årstulvegen, Årstulhøgda, Øyangsvegen, Lauvåsvegen, Listulvegen, Peer Gynt Seterveg og Søre-Lia Seterveg.

Besiktigerne har gule vester med tekst: Sør-Fron kommune SYNFARING og ID-kort.

Dette er en kun en utvendig oppmåling, så eier trenger ikke være til stede. Ved spørsmål kontakt oss gjerne på e-post:  eiendomsskatt@sor-fron.kommune.no

 

Her kan du lese mer om temaet

Publisert 12.07.2017
Eiendomstaksering.jpg

Disse to damene,( Bjørg Dalberg Karlstad  (t.v) og Ingrid Gravseth Espnes), blir å se i fjellområdene i Sør-Fron kommune i sommer. I tillegg er Mads Borgen, Hans-Anders Rindhølen, Kjell-Tore Westgaard, Tore Tagestad, Steinar Falkenhaug og Gudmund Joten med på laget. De er ute på besiktigelse av eiendommer i forbindelse med retaksering av eiendomsskatt.

 

Fant du det du lette etter?