Eiendomsskatt - endring av promillesats

Sør-Fron kommunestyre gjorde den 30.04.2019 slikt vedtak i sak 018/19: 

 

Vedtak (19-0):
 

1.           Sør-Fron kommunestyre vedtar å redusere eiendomsskatten for boliger og fritidseiendommer med 2,1 ‰ for skatteåret 2019, og å redusere eiendomsskatten for næringseiendommer med 1 ‰ for skatteåret 2019.

2.           Den generelle satsen for 2019 blir dermed 6,0 ‰, men med unntak av boliger og fritidseiendommer der skattesatsen blir 3,8 ‰ og med et uendret bunn-fradrag på kr. 200.000 for hver boenhet.

3.           De reduserte promillesatsene utlignes ved utskrivingen av eiendomsskatt på 2.dre og 3.dje termin 2019, slik at samlet utskrevet årsbeløp blir korrekt i forhold til den reduserte eiendomsskattesatsen.

Korrigering vil bli gjort på faktura for 2. termin kommunale avgifter som har forfall 01.07.2019.

Fakturaen vil inneholde 1. og 2. termin eiendomsskatt etter redusert promillesats, og fratrekk av innbetalt eiendomsskatt for 1. termin 2019. 

Publisert av Hilde Volberg. Sist endret 29.05.2019 12.42
Fant du det du lette etter?