Priser, avgifter og gebyrer

Sør-Fron kommunestyre vedtok 17.12.2019 avgiftssatser for 2020: