Priser, avgifter og gebyrer

Sør-Fron kommunestyre vedtok 17.12.2020 avgiftssatser for 2021: