Kommunedelplaner og temaplaner

Kommunen har flere kommunedelplaner og temaplaner.

Oversikten over planene finnes i kommunal planstrategi.

Kommunal planstrategi

I følge plan- og bygningslovens § 11-1 skal kommunen ha en samlet kommuneplan som består av en samfunnsdel og en arealdel. Informasjon om kommuneplan for Sør-Fron 2014-2025 finner du her

 

Beredskap

Kommunen har flere planer/fagplaner knyttet til ulike kriser og beredskapssituasjoner i tillegg til den overordnede beredsskapsplanen. Her nevnes:

 

Helse og omsorg

 

Kommunalteknikk

Planer tilknyttet kommunalteknikk
 VedtattSist revidert
Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2018 - 2021 (PDF, 2 MB)13.11.2018

 

Landbruk og miljø

Planer tilknyttet landbruk og miljø
 VedtattSist revidert
Kommunedelplan for beitebruk (PDF, 16 MB)17.04.2015
Kommunedelplan for energi og klima 2010 - 2014 (PDF, 2 MB)19.02.2010

 

Kultur og næring

Sist endret 26.11.2019 12.13
Fant du det du lette etter?