Kunngjøringer

Her finner du plansaker og andre kunngjøringer som varsel om oppstart av planarbeid, høringer av planer som blir lagt ut til offentlig ettersyn og melding om planvedtak.

Publisert av Grete Hølmen. Sist endret 05.01.2016 13.41
Publisert 21.06.2019
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Formannskapet har i møte 03.06.2019 sak 51/19 vedtatt å legge detaljreguleringsplan for Dalseterlia hytteområde ut til høring og offentlig ettersyn, jf. Plan- og bygningsloven § 12-10. Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av 53 nye fritidsboliger i områdene BFR 11, BFR 12 og BFR 27 i kommuneplanens arealdel.

Se planforslaget og send inn merknad her

Eventuelle spørsmål om planforslaget kan rettes til arealplanlegger Grete Hølmen på e-post greh@sor-fron.kommune.no eller på telefon 61 29 90 60.

Merknader til planforslaget sendes skriftlig til Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron, på e-post postmottak@sor-fron.kommune.no, eller ved å følge lenken over.

Frist for å komme med merknader er 20.08.2019.

Publisert 21.06.2019
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Sør-Fron kommunestyre har i møte 18.06.2019, sak 42/19 vedtatt detaljregulering av gangveger på Gålå, jf. Plan- og bygningsloven § 12-12.

Planen er vedtatt slik den lå ute til høring og offentlig ettersyn i perioden 12.04-31.05.2019 med mindre endringer for å imøtekomme merknader.

Eventuelle klager på vedtaket må sendes skriftlig til Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron, eller på e-post postmottak@sor-fron.kommune.no innen 20.07.2019

Se dokumentene i saken her

Publisert 09.04.2019
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Formannskapet har i møte 08.04.2019 sak 37/19 vedtatt å legge detaljregulering av gangveger på Gålå ut til høring og offentlig ettersyn, jf. Plan- og bygningsloven § 12-10. Dette varselet gjelder også nabovarsling for tiltak i samsvar med reguleringsplanen, jf. pbl. § 21-3 femte ledd.

Formålet med planen er å etablere et sammenhengende gangvegnett langs Børkdalsvegen og deler av Gålåvegen for å øke trafikksikkerheten for myke trafikanter sentralt på Gålå.

 Se planforslaget og send inn merknad her

Eventuelle spørsmål om planforslaget kan rettes til arealplanlegger Grete Hølmen på e-post greh@sor-fron.kommune.no eller på telefor 61 29 90 60.

Merknader til planforslaget sendes til Sør-Fron kommune elektronisk via "gi tilbakemelding" ved å følge lenken over, på e-post til postmottak@sor-fron.kommune.no eller Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron.

Frist for å sende merknader til planforslaget er 31.05.2019.

Publisert 19.03.2019
Flom 2018.jpg

Sør-Fron kommune har kartlagt Skurdalsåa og Kolobekken med tanke på forebygging av nye flomskader.

Grunneiere langs elvene inviteres til informasjonsmøte på kommunehuset torsdag 4. april kl.15.00.

Det vil også delta representanter fra NVE, fylkeskommune og fylkesmann.

 Her finner du programmet (PDF, 191 kB)

Publisert 26.02.2019
Nyrydda beite.JPG

Gjelder følgende tiltak:

Søknadsfrist: 15.mars 2019.

Informasjon og søknadsskjema finner du på Midtdalsbonden.no eller ved henvendelse til Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor eller ved å trykke på linkene.

Publisert 26.02.2019
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Med hjemmel i "Lov om eiendomsskatt til kommunene" er liste over eiendomsskattetakster og utlignet eiendomsskatt for skatteåret 2019 lagt ut til offentlig ettersyn. 

 

Publisert 20.02.2019
altinn.png

Brevpost fra Sør-Fron kommune til foretak i Altinn har fram til nå automatisk blitt ettersendt som papirpost hvis den ikke ble åpnet i løpet av 40 timer.

Sør-Fron kommune har nå stanset automatisk ettersending, og foretak vil ikke lenger få utskrift i posten.

Foretak får fra nå av epostvarsel om forsendelser fra Sør-Fron kommune i Altinn, med beskjed om at «Dokumentene sendes kun elektronisk og vil ikke bli ettersendt som brevpost». De får også en automatisk påminnelse etter en uke hvis brevposten ikke åpnes i Altinn.  

Ved spørsmål kan du ta kontakt med servicekontoret på postmottak@sor-fron.kommune.no eller tlf. 61 29 90 00.

Publisert 13.02.2019
Sørheim omsorgssenter.jpg

 Sør – Fron kommune har ledige omsorgsboliger (doble og enkle) ved Sørheim omsorgssenter og to leiligheter i Prestmovegen

Søknadsskjema finner du her ,eller ved å ta kontakt med Sørheim på tlf. 61 29 92 04/61 29 92 02.

Spørsmål om boligene kan rettes til tildelingskontoret på tlf. 61 29 90 22 hver dag kl. 09.00 – 14.00

Publisert 03.01.2019
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Sør-Fron kommunestyre har i møte 18.12.2018, sak 101/18 vedtatt detaljreguleringsplan for Toppagrenda 3 (BFR 23), PlanID: 051920160010, jf. Plan- og bygningsloven § 12-12.

Planen er vedtatt slik den lå ute til høring/ offentlig ettersyn i perioden 06.09.2018 – 22.10.2018 med mindre endringer.

Eventuelle klager på vedtaket må sendes til Sør-Fron kommune innen 31.01.2019

Se plandokumenter her

 

 

Publisert 03.01.2019
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

 Sør-Fron kommunestyre har i møte 18.12.2018, sak 100/18 vedtatt endring av reguleringsplan for Gålå, område N1 m.fl.  (PlanID: 051920120001a), jf. Plan- og bygningsloven § 12-14.

Planen er vedtatt slik den lå ute til høring og offentlig ettersyn i perioden 18.10.2018 -30.11.2018 med mindre endringer.

Eventuelle klager på vedtaket må sendes til Sør-Fron kommune innen 31.01.2019.

Se plandokumenter her

 

Publisert 07.12.2018
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Sør-Fron kommune inviterer til folkemøte for alle
innbyggere onsdag 12.12.2018 kl. 18.00 i Storsalen på
Sør-Fron kommunehus. Kommunen vil orientere om
arbeidet mot framtidas helse- og omsorgstjenester.
 

Publisert 29.11.2018
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Formannskapet vedtok 15.10.2018, i sak FSK 110/18, å legge «Demensplan 2030» ut på offentlig høring.

Plandokumentene finner du her (PDF, 386 kB)

Frist for å komme med merknader til planforslaget er forlenget til 07.01.2019

Merknader til planforslaget sendes på e-post til postmottak@sor-fron.kommune.no eller til Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron.

 

Publisert 29.11.2018
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Formannskapet vedtok 15.10.2018, i sak FSK 110/18, å legge «Helse – og omsorgsplan 2030» ut på offentlig høring.

Plandokumentet finner du her (PDF, 917 kB)

Frist for å komme med merknader til planforslaget er forlenget til 07.01.2019

Merknader til planforslaget sendes på e-post til postmottak@sor-fron.kommune.no eller til Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron.

 

Publisert 18.10.2018
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Formannskapet har i møte 26.06.2018 sak 80/18 gitt administrasjonen fullmakt til å legge endring av reguleringsplan for N1 m.fl. på Gålå ut til høring og offentlig ettersyn, jf. Plan- og bygningsloven § 12-14.

Formålet med planendringen er å endre bestemmelsene for å øke utnyttingen på tomter til utleie fra 15 % til 20 % og gi bestemmelser som tillater inngjerding av utleiehytter, se forslag til bestemmelser punkt 2.3 og 2.4. Det er også gjort mindre justeringer at tomtegrenser/formålsgrenser i plankartet for å korrigere feil og avvik fra eiendomsgrenser (gjelder for områdene BUH 2, BUH 5, BUH 6, BF 3, BF 7, BF 8 og VF 2)

Eventuelle spørsmål om planforslaget kan rettes til arealplanlegger Grete Hølmen på e-post greh@sor-fron.kommune.no eller telefon 61 29 90 60.

Merknader til planforslaget sendes til Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron, eller på e-post postmottak@sor-fron.kommune.no

Frist for merknader 30.11.2018.

Se plandokumentene:

Forslag til bestemmelser med markerte endringer (PDF, 192 kB)

Forslag til plankart (A2) (PDF, 3 MB)

Høringsbrev (PDF, 19 kB)

Publisert 26.09.2018
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Sør-Fron kommune har i K- sak 74/18 vedtatt å legge ut til offentlig høring revidert ”Forskrift om gebyrregulativ for behandling av byggesaker, plansaker, andre tiltak og kontroll i Sør-Fron kommune” med tilhørende dokumenter.

Forskriften kan lese i KS-sak 74/18 her

og på servicekontoret.

Alle merknader skal være skriftlige, og skal sendes til:

postmottak@sor-fron.kommune.no

eller til Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron.

Kommunen må ha mottatt merknader innen 16. oktober 2018.

 

Publisert 26.09.2018
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Sør-Fron kommune har i K- sak 73/18 vedtatt å legge ut til offentlig høring

revidert ”Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkellova for Sør-Fron kommune” med tilhørende dokumenter.

Forskriften kan du lese i KS-sak 073/18

Alle merknader skal være skriftlige, og skal sendes til:

postmottak@sor-fron.kommune.no

eller til Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron.

Kommunen må ha mottatt merknader innen 16. oktober 2018.

 

Publisert 20.09.2018
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Kommunestyret har i møte 10.09.2018, sak 63/18 vedtatt endring av detaljreguleringsplan for Valseter, PlanID: 051920080004a, jf. Plan- og bygningsloven § 12-14.

Eventuelle klager på vedtaket må sendes til Sør-Fron kommune innen 16.10.2018 på e-post til postmottak@sor-fron.kommune.no, eller til Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron.
 
Publisert 20.09.2018
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Kommunestyret har i møte 10.09.2018, sak 62/18 vedtatt detaljregulering av Valseter (BFT 9), PlanID: 051920170002, jf. Plan- og bygningsloven § 12-12.

Eventuelle klager på vedtaket må sendes til Sør-Fron kommune innen 16.10.2018 på e-post til postmottak@sor-fron.kommune.no, eller til Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron.
 
Publisert 05.09.2018
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Formannskapet vedtok å legge detaljregulering av Toppagrenda 3 (BFR 23) ut til høring og offentlig ettersyn i møte 27.08.2018, F-sak 87/18

Frist for å komme med merknader til planforslaget er 22.10.2018

Merknader til planforslaget sendes på e-post til postmottak@sor-fron.kommune.no eller til Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron og merkes med arkiv-id 16/674

Høringsdokumenter:
Plankart (1:1000, A2)
Planbestemmelser (PDF, 132 kB)
Planbeskrivelse med ROS-analyse
 

Publisert 05.09.2018
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Formannskapet fastsatte planprogrammet for detaljregulering av gangveger på Gålå i møte 27.08.2018, F- sak  86/18. Planprogrammet danner grunnlaget for videre arbeid med planforslaget.

 

Se F-sak 86/18 og planprogrammet her

Publisert 29.06.2018
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

 

Kommunestyret har i møte 26.06.2018, sak 47/18 vedtatt detaljregulering av Fagerhøy (BFR 31 og BFT 10), PlanID: 051920160013, jf. Plan- og bygningsloven § 12-12.

Eventuelle klager på saken må sendes til Sør-Fron kommune innen 23.07.2018.
 
Klager sendes på e-post til postmottak@sor-fron.kommune.no, eller til
Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron.
 

 

Publisert 28.06.2018
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

 

Kommunestyret har i møte 26.06.2018, sak 46/18 vedtatt detaljregulering av BKB 4 (PlanID: 051920160014), jf. Plan- og bygningsloven § 12-12.

Eventuelle kager på saken må sendes til Sør-Fron kommune innen 23.07.2018.
 
Klager sendes på e-post til postmottak@sor-fron.kommune.no, eller til
Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron.
 

 

Publisert 26.06.2018
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Formannskapet har i møte 18.06.2018, sak 73/18 vedtatt å legge detajlreguleringsplan for Valseter (BFT 9), på Gålå, ut til høring og offentlig ettersyn.

Formålet med planarbeidet er i hovedsak å legge til rette for restaurering av det gamle pensjonatet på Valseter, legge til rette for et mindre tilbygg på pensjonatet og bygge en utleiehytte nord for pensjonatet.

Merknader til planen sendes på e-post postmottak@sor-fron.kommune.no eller til
Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron.

Frist for merknader er 10.08.2018 

Se dokumentene her (jp. 18/4914)

 

 

Publisert 16.03.2018
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Sør-Fron kommune varsler oppstart av detaljregulering etter plan- og bygningslovens §  12-8.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av sammenhengende gangveger på Gålå. Detaljer om planarbeidet er beskrevet i forslag til planprogram.

Se forslag til planprogram (PDF, 5 MB)

 

Planarbeidet utløser formelt ikke krav til planprogram og konsekvensutredning etter § 6 i forskrift om konsekvens-utredninger. Planens utstrekning gjør det likevel hensiktsmessig med et planprogram for å synliggjøre planens omfang allerede ved varsel om oppstart.

Se forslag til plangrense (A1) (PDF, 4 MB)

Spørsmål, kommentarer og innspill til planarbeidet eller planprogrammet sendes på e-post til postmottak@sor-fron.kommune.no eller til Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron

Frist for innspill 7. mai 2018.

Publisert 15.03.2018
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Store snømengder og periodevis streng kulde gjør at forholdene nå er svært tøffe og ekstraordinære, spesielt for rådyr, men også andre viltarter. Rådmannen har 14. februar 2018 gjort vedtak om å innføre ekstraordinær båndtvang for hunder i Sør-Fron kommune.

 

I møte 12.03.2018  gjorde formannskapet vedtak om avgrensning av ekstraordinær båndtvang i Sør-Fron kommune:

Det presiseres iht. § 6, tredje ledd i hundeloven at avgrensning på forskrift av 12.02.2018 om ekstraordinær båndtvang for hund i Sør-Fron kommune gjelder bebygde og ubebygde områder, samt fremre fjellområder under 850 moh. fra Nord-Fron kommunes grense til Ringebu kommunes grense.

Her kan du lese forskriften i sin helhet (PDF, 84 kB)

Her kan du lese bakgrunnen for saken

Publisert 08.03.2018

Gjeldende plan i Sør-Fron kommune gjelder for perioden 2015-2017. Det er derfor behov for å rullere denne planen til kommende 4-årsperiode.

Publisert 06.03.2018
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

 

Sør-Fron kommunestyre har i møte 20.02.2018, sak 005/18 vedtatt detaljreguleringsplan for Sjøsjålia-Tapptjønn BFR33 (PlanID: 051920160003), jf. Plan- og bygningsloven § 12-12.

Eventuelle kager på saken må sendes til Sør-Fron kommune innen 23.mars.2018.
 
Klager sendes inn til Sør-Fron kommune, kommunevegn 1 2647 Sør-Fron, eller på e-post: postmottak@sor-fron.kommune.no.
 
 
Publisert 28.02.2018
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

 

Formannskapet har i møte 12.02.2018, sak 024/18 vedtatt å legge forslag til detaljreguleringsplan for BFR31 og BFT 10 på Fagerhøy ut til høring og offentlig ettersyn, jr. plan- og bygningsloven § 12-10.

Frist for merknader til planen er 16.04.2018

Merknader sendes til Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron, eller på e-post: postmottak@sor-fron.kommune.no

Se dokumentene her (JP 18/1253)

Publisert 23.02.2018
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Sør-Fron kommunestyre har i møte 20.02.2018, sak 004/18 vedtatt detaljreguleringsplan for Vedteigen – Sjøsjålia Nord BFR10 (PlanID: 051920160002), jf. Plan- og bygningsloven § 12-12.

Eventuelle klager på saken må sendes til Sør-Fron kommune innen 15.mars. 2018.

Klager sendes inn til Sør-Fron kommune, kommunevegen 1 2647 Sør-Fron, eller på
e-post: postmottak@sor-fron.kommune.no

Plankart (A2) (PDF, 900 kB) 
Planbestemmelser (PDF, 175 kB)
Planbeskrivelse
ROS-analyse
K-sak 04/18

Publisert 06.02.2018
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Nord-Fron kommune v/ utval for landbruks-, utmarks- og miljøsaker (møte 31.01.2018, sak 004/18) og Sør-Fron kommune v/ formannskapet (møte 22.01.2018, sak 007/18), har vedteke å leggje ut forslag til forskrift om ferdselsforbod mot sykling på landbruksveg i Frydalen, frå Fløtardammen i Sør-Fron til Per Gynt seterveg i Nord-Fron.

Publisert 08.12.2017
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

TOTALENTREPRISE; Sikringstiltak mot steinsprang i Moaberga på Harpefoss   

Sør-Fron kommune inviterer til åpen anbudskonkurranse etter ”Lov om offentlige anskaffelser” av 17.6.2016.

Arbeidet omfatter sikringstiltak mot steinsprang i den østligste delen av Moarusta.                 

Anbudsdokumentene kan lastes ned fra www.doffin.no eller her:

Anbudsfrist: 23. februar 2018

Publisert 29.11.2017
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Formannskapet har i møte 06.11.2017 sak 135/17 vedtatt å legge endring av detaljreguleringsplan for Åsalia hyttefelt ut til høring/ offentlig ettersyn, jf. Plan- og bygningsloven § 12-10.

Frist for merknader er 20. januar 2018 

Merknader til planforslaget sendes til Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron, eller på e-post postmottak@sor-fron.kommune.no

Se plandokumentene her

Publisert 30.10.2017
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Formannskapet har i møte 16.10.2017 sak 126/17 vedtatt å legge detajlreguleringsplan for Sjøsjålia-Tapptjønn (BFR 33)  ut til høring og offentlig ettersyn, jf. Plan- og bygningsloven § 12-10.

Frist for innspill til planen er 15.12.2017 

Innspill sendes til Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron, eller på e-post postmottak@sor-fron.kommune.no

Publisert 30.10.2017
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Formannskapet har i møte 16.10.2017 sak 125/17 vedtatt å legge detajlreguleringsplan for Vedteigen hytteområde - Sjøsjålia nord (BFR 10) ut til høring og offentlig ettersyn, jf. Plan- og bygningsloven § 12-10.

Frist for innspill til planen er 15.12.2017 

Innspill sendes til Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron, eller på e-post postmottak@sor-fron.kommune.no

Publisert 11.10.2017
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

 

Sør-Fron kommunestyre vedtok den 26.09.2017 i K-sak 51/17 detaljreguleringsplan av BKB 1, Harpefoss (PlanID: 051920160011), jf. Plan- og bygningsloven § 12-12.

Eventuelle klager på vedtaket må sendes til Sør-Fron kommune innen 01.11.2017

Klager sendes til Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron, eller på epost: postmottak@sor-fron.kommune.no

Se dokumentene her (jp. 17/10091)

 

Publisert 18.09.2017
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

 

Formannskapet har i møte 12.09.2017 sak 105/17 vedtatt å legge detajlreguleringsplan for BKB 4 på Gålå ut til høring og offentlig ettersyn, jf. Plan- og bygningsloven § 12-10.

Frist for innspill til planen er 12.11.2017 

Innspill sendes til Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron, eller på e-post postmottak@sor-fron.kommune.no

Se dokumentene her (jp. 17/9697)

Publisert 06.07.2017
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Sør-Fron kommune vedtok den 21.06.2017 i K-sak 043/17 endring av reguleringsplan for hytteområdet Gudshaugen jf. Plan- og bygningsloven § 12-14.

Eventuelle klager på vedtaket må sendes til Sør-Fron kommune innen 31.07.2017

Klager sendes til Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron, eller på epost postmottak@sor-fron.kommune.no

Publisert 05.07.2017
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Sør-Fron kommune vedtok den 21.06.2017 i K-sak 042/17 detaljreguleringsplan for Gålå Idrettsanlegg jf. Plan- og bygningsloven § 12-12.

Eventuelle klager på vedtaket må sendes til Sør-Fron kommune innen 31.07.2017

Klager sendes til Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron, eller på epost: postmottak@sor-fron.kommune.no

Publisert 03.07.2017
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Sør-Fron kommune vedtok den 21.06.2017 i K-sak 044/17 detaljreguleringsplan for Blåbærfjell jf. Plan- og bygningsloven § 12-12.

Eventuelle klager på vedtaket må sendes til Sør-Fron kommune innen 31.07.2017

Klager sendes til Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron, eller på epost postmottak@sor-fron.kommune.no

Publisert 28.06.2017
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Formannskapet har i møte 19.06.2017 sak 084/17 vedtatt å legge detaljreguleringsplan for BKB 1 ut til høring og offentlig ettersyn, jf. Plan- og bygningsloven § 12-10.

Frist for innspill 09.08.2017

Innspill sendes til Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron, eller på epost postmottak@sor-fron.kommune.no»

Se dokumentene her (jp. 17/6800)

Publisert 24.05.2017

Sør-Fron kommune vedtok den 22.05.2017 i F-sak 067/17 en mindre endring av detaljereguleringsplan for tettstedsgaten Harpefoss jf. Plan- og bygningsloven § 12-14 andre ledd.

Eventuelle klager på vedtaket må sendes til Sør-Fron kommune innen 13.06.2017

Klager sendes til Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron, eller på epost postmottak@sor-fron.kommune.no

Se dokumentene her

Publisert 03.05.2017

Formannskapet har i møte 27.04.2017 sak 056/17 vedtatt å legge endring av detaljreguleringsplan for Gudshaugen ut til høring og offentlig ettersyn, jf. Plan- og bygningsloven § 12-10.

Frist for innspill er 12.06.2017

Innspill sendes til Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron, eller på epost postmottak@sor-fron.kommune.no

Se dokumentene her

Publisert 03.05.2017
Formannskapet har i møte 27.04.2017 sak 057/17 vedtatt å legge detaljregulering av Gålå idrettsanlegg ut til høring og offentlig ettersyn, jf. Plan- og bygningsloven § 12-10.
 
Frist for innspill 12.06.2017
 
Innspill sendes til Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron, eller på epost postmottak@sor-fron.kommune.no


Se dokumentene her

Publisert 03.05.2017

Formannskapet har i møte 27.04.2017 sak 055/17 vedtatt å legge detaljreguleringsplan for Blåbærfjell ut til høring og offentlig ettersyn, jf. Plan- og bygningsloven § 12-10.

Frist for innspill er 12.06.2017

Innspill sendes til Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron, eller på epost postmottak@sor-fron.kommune.no

Se dokumentene her Se plankartet

Publisert 03.05.2017

Formannskapet fastsatte planprogram for Blåbærfjell i møte 27.04.2017 i sak 054/17. 

Se dokumentene her

Publisert 23.03.2017

Sør-Fron formannskap godkjente planprogram for detaljregulering av BKB 4 i møte 20. mars 2017 i FSK-sak 36/17, med mindre endringer.

Se planprogram og FSK- sak 36/17 her

Publisert 05.01.2017

Sør-Fron kommunestyre har i møte 20.12.2016, sak 88/16 vedtatt detaljreguleringsplan for Hundorp sentrum (PlanID: 051920160007), jf. Plan- og bygningsloven § 12-12.

Planen er vedtatt slik den lå ute til høring/ offentlig ettersyn i perioden 09.09.2016 -25.10.2016 med mindre endringer. Med dette vedtaket er reguleringsplan for Sør-Fron sentrum fra 1986 (PlanID: 051919860001) opphevet i sin helhet.

Se dokumentene her

Publisert 14.12.2016

Sør-Fron formannskap gjorde slikt vedak i møte 05.12.2016, sak 155/16 detaljreguleringsplan for E6 Odenrud - Nord-Fron grense, endring støyskjermer:

FSK-155/16:
Vedtak: (7-0)

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 vedtar Sør-Fron formannskap endringen av reguleringsplan for E6 Odenrud – Nord-Fron grense, angående støyskjermingstiltak, slik endringen lå ute på høring, med unntak av parsellen fra og med Harpe Bru til og med Solhaug Bru. Dette til det er gjennomført godkjente støymålinger.

Se dokumentene her

Publisert 07.11.2016

Kommunestyret vedtok i møte 01.11.2016, K-sak 78/16, endring av detaljreguleringsplan for Sofienberg, med mindre endringer.

Se dokumentene her

Publisert 07.11.2016

Kommunestyret vedtok detaljreguleringsplan for tettstedsgate Harpefoss i møte 01.11.2016, K-sak 79/16, med mindre endringer.

Planen er den del av Statens vegvesen sitt arbeid med avlastet vegnett.

Se dokumentene her

Publisert 07.11.2016

Kommunestyret vedtok detaljreguleringsplan for tettstedsgate Hundorp i møte 01.11.2016, K-sak 80/16, med mindre endringer.

Planen er den del av Statens vegvesen sitt arbeid med avlastet vegnett.

Se dokumentene her

Publisert 07.11.2016

Formannskapet vedtok i møte 17.10.2016, F-sak  21/16, å avslutte oppstartet endring av kommuneplanens arealdel.

Formannskapet ber administrasjonen ivareta intensjonen i K-sak 2/16 gjennom område- eller detaljreguleringsplaner med krav om KU, når det settes i gang område- eller detaljregulering i aktuelle områder.

Se bakgrunn for saken

Publisert 07.11.2016

Kommunestyret vedtok i møte 01.11.2016, K-sak 77/16, planstrategi for Sør-Fron kommune 2016-2019.

Les mer om planstrategien her

Publisert 19.09.2016

Forslag til kommunal planstrategi 2016-2019

Sør-Fron formannskap vedtok i møte 5. september, F-sak 103/16, å legge forslag kommunal planstrategi for Sør-Fron 2016-2019 ut til offentlig ettersyn.

Frist for merknader til planstrategien er 10. oktober.

Publisert 15.09.2016

Se planforslaget og mer informasjon her

Hensikten med endringen er å justere reguleringsplanen i tråd med gjeldende praksis angående gjennomføring av avbøtende støytiltak som følge av vegutbygging.

Merknader sendes skriftlig innen 25.oktober 2016 til:

Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer eller e-post firmapost-ost@vegvesen.no.

Oversendelsen merkes «Reguleringsendring for E6 Odenrud – Nord Fron grense, saksnr: 15/224457».

Publisert 09.09.2016

Frist for innspill er 25. oktober 2016

Innspill sendes til Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron, eller på e-post
postmottak@sor-fron.kommune.no

Se planforslaget her

Formannskapet har i møte 5. september 2016 sak 104/16 vedtatt å legge detaljreguleringsplan ut til høring og offentlig ettersyn, jf. Plan- og bygningsloven § 12-10. Planen ligger ute til høring og offentlig ettersyn i perioden 9. september til 25. oktober 2016.

Planforslaget inneholder plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse. ROS-analysen er fellesdokument med Statens vegvesen sine tettstedsgateplaner.

Formålet med planen er å regulere Hundorp sentrum i tråd med sentrumsformål avsatt i kommuneplanens arealdel 2014-2025. Sammenhengende gangveger innenfor planområdet og omlegging av Kommunevegen er hovedelementer i planforslaget. Planforslaget kan og bør sees i sammenheng med detaljregulering av tettstedsgate Hundorp, som Statens vegvesen la ut til høring og offentlig ettersyn 22. august.

Eventuelle spørsmål om planforslaget kan rettes til arealplanlegger Grete Hølmen på e-post grete.hoelmen@sor-fron.kommune.no eller på telefon 61 29 90 60

Publisert 24.08.2016

Se planforslagene og mer informasjon her

 

Reguleringsplaner for tettstedstiltak i Hundorp, Harpefoss, Vinstra og Kvam er lagt ut til høring og offentlig ettersyn 24. august – 5. oktober 2016.

Fristen for å komme med merknader til reguleringsplanene er 5. oktober 2016. Før den tid inviterer Statens vegvesen til åpne kontordager om planene:

  • Kommunehuset på Hundorp, 6. september, kl. 14.00-18.00
  • Kommunehuset på Vinstra, 13. september, kl. 14.00-18.00

Kom når det passer innenfor de oppgitte klokkeslettene.

Publisert 17.06.2016

Kommunestyret vedtok i møte 14. juni, sak 53/16, å legge forslag til reguleringsendring av Sofienberg ut til høring og offentlig ettersyn i 6 uker.

Dokumentene i saken finner du her

Se plankart

 

Frist for merknader til planforslaget er 15. august 2016

Merknader til planforslaget sendes på e-post til postmottak@sor-fron.kommune.no eller til Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron

Spørsmål kan rettes til arealplanlegger Grete Hølmen på e-post grete.hoelmen@sor-fron.kommune.no eller på telefon 61 29 90 60

 

 

Publisert 17.06.2016

Formannskapet vedtok i møte 30. mai 2016, i sak 69/16, endring av reguleringsplan for E6 Odenrud - Nord-Fron grense, ved Svartlykkja slik endringen var ute på høring.

Vedtaksbrev

Dokumentene i saken finner du her

Publisert 12.02.2016

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 vedtok Sør-Fron kommunestyre kommuneplanens arealdel, med mindre endringer, i møte 9. februar 2016, k-sak 2/16.

Kommuneplanens arealdel finner du her

Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages.

Kommuneplanens arealdel angir gjennom plankartet ønsket arealutvikling i årene som kommer. Kommuneplanbestemmelsene med retningslinjer angir rammer og betingelser for nye bygg- og anleggstiltak og ny arealbruk. I tillegg angir kart og bestemmelser også hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene. Nye utbyggingsområder som er lagt inn framkommer av planbeskrivelsen.

Publisert 05.01.2016

Frist for å komme med merknader til varsel om oppstart er 6. januar 2016

Publisert 05.01.2016

Frist for innspill til kommuneplanens arealdel er 22. november 2015

Fant du det du lette etter?