Nyheter relatert til bolig, eiendom og kart
Publisert 31.05.2019
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Sør-Fron kommune har vedtatt retningslinjer for bruksendring fra fritidsbolig til bolig.

Det må søkes dispensasjon ifra gjeldende plangrunnlag og søkes om tillatelse til bruksendring av bygget. Fritidsboligen skal kunne tilfredstille gjeldende byggteknisk forskrift (TEK) sine krav til boligstandard, fra det året bygget ble omsøkt, for å kunne få dispensasjon og bruksendring. Eiendommen skal ha helårsvei, innlagt vann og avløp.

Dispensasjonen er personlig og har en varighet inntil 10 år.

Saken omhandler også flere bruksendringer.


Se hele saken her (K-sak 21/19)

Publisert 07.06.2017
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

På grunn av stor saksmengde på byggesak, så er det innført telefontid tirsdager og fredager.

Mandag, onsdag og torsdag vil telefon til byggesak være stengt.

Publisert 20.07.2016
Illustrasjon_byggearbeider.jpg

Krav til kvalifikasjoner skal sikre at foretak som påtar seg ansvar i byggesaker er i stand til å gjennomføre prosjektet i samsvar med det bygningstekniske regelverket. Det følger av pbl. § 23-3 at ansvarlige foretak skal oppfylle de krav til kvalifikasjoner som følger av byggesaksforskriften. Oppfyllelse av kvalifikasjonskravene er vilkår for ansvarsrett i byggesak og sentral godkjenning for ansvarsrett. Kvalifikasjonskravene er gitt i byggesaksforskriften kapittel 9, 10 og 11. 

Publisert 27.01.2016

Byggesaksreglene ble forenklet 1.7.2015. Du kan nå blant annet sette opp en garasje på inntil 50 kvadratmeter eller et tilbygg på 15 kvadratmeter uten at du trenger å be om tillatelse fra kommunen først.

Forenklingen av reglene gir deg mer frihet til å bygge, men du får også mer ansvar. Du må selv å sørge for at det du ønsker å bygge er i tråd med lovverket. 

Mer informasjon om endringene kan du finne her (nkf-infoark: «hva skal være i orden»)

Usikker på om ditt tiltak er søknadspliktig? Prøv veiviseren "bygg uten å søke"

Prøv veiviseren "bygg uten å søke"

Fant du det du lette etter?