Tomter til salgs i Sør-Fron

Klikk for stort bilde

Kommunen har flere ledige boligtomter i kommunen, klare for utbygging. Disse fordeler seg på Frya, Harpefoss, Hundorp, Sofienberg og i Lia.

Se tomtene på Sofienberg på EiendomsMegler 1 sine sider her

Se tomtene på Frya, Harpefoss, Hundorp og Lia på EiendomsMegler 1 sine sider her
 

Salgsoppgavene er tilgjengelig her: 
Sofienberg (PDF, 5 MB)
Frya, Harpefoss, Hundorp og Lia (PDF, 9 MB)

 

Kontaktinformasjon

Kommunen har engasjert EiendomsMegler1 til å bistå med tomtesalget. Kontakt Unni Rolstad for mer informasjon:

Klikk for stort bilde

M  48 14 90 15

E  unni@em1-vinstra.no

A Nedregate 69, 2640  Vinstra

www.eiendomsmegler1.no

 

Tilskudd for bygging av bolig til eget bruk i Sør-Fron kommune

Alle personer som bygger hus til eget bruk i Sør-Fron kommune og oppfyller kravene for tilskudd, kan søke tilskudd på kr. 100 000 pr. bolig. Tilskuddsordninga blir tatt fra disposisjonsfond og gjelder fram til det er innvilget til 24 boliger fra 1. juni 2019. Det blir ny politisk behandling av disposisjonsfondet når midlene nærmer seg oppbrukt. 

Her finner du søknadsskjema og kriterier for tildeling av tilskudd