Demensteamet

Demens, glemsk, forfall - Klikk for stort bilde

Demensteamet i Sør-Fron kommune består av demenskoordinator, sykepleier, helsefagarbeider og ergoterapeut.

Demensteamet mener det er svært viktig at det opprettes tidlig kontakt mellom teamet og personen med demens/pårørende. Dette for å trygge brukere og pårørende i at det finnes et kontaktpunkt for bistand uansett grunnlag/behov. Det er også viktig med tidlig innsats for å kunne legge til rette for at man skal kunne fungere best mulig i eget hjem lengst mulig.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon.

Hva kan demensteamet tilby?

  • Kartlegging ved mistanke om demens, i samarbeid med fastlege.
  • Oppfølging av personer med demens og deres pårørende i form av hjemmebesøk, samtaler og veiledning.
  • Hjelp til å finne praktiske løsninger i hverdagen både for personen med demens og pårørende.
  • Gi informasjon om ulike hjelpetilbud/aktivitetstilbud/tjenester i kommunen.
  • Samtalepartner for pårørende for å trygge, veilede og støtte.

Sør-Fron kommune har dagtilbud for personer med demens. Ønsker du mer informasjon rundt dette kan du ta kontakt med demensteamet.

Kontaktinformasjon

Telefon: 468 30 457
Telefontid mandag til fredag, kl. 9-14.
Besøksadresse: Sørheimsvegen 15, 2647 Sør-Fron

Hvem kan kontakte demensteamet?

- enkeltpersoner, pårørende, venner og andre
- helsepersonell
- fastlege

Annen nyttig informasjon

Veiviser demens
Veiviser demens er en side som er utviklet i samarbeid mellom Nasjonalt senter for aldring og helse, Helsedirektoratet og Nasjonalforeningen for folkehelsen. Veiviseren gir råd og tips om hvordan tjenester kan organiseres, og forslag til aktuelle til tak i de ulike fasene av demenssykdommen. Denne kan være aktuell å lese for personer med demens og deres pårørende.

Demenslinjen - få råd fra fagfolk om demens
Har du spørsmål eller bekymringer knyttet til demens? Ta kontakt med Demenslinjen, tlf. 23 12 00 40, og snakk med erfarne sykepleiere.