Helsesøster for ungdom 13-20 år

Sør- Fron kommune har ikke helsestasjon for ungdom, helsesøster tar imot ungdom i alderen 13-20 år på forespørsel om time til samtale. Her finner du kontaktinformasjon til de som jobber på helsestasjonen.
 
Helsesøster i Sør- Fron informerer om helsetjenesten på Vinstra videregående skole og Helsestasjon for ungdom på Vinstra Helsestasjon.
 
Helsesøstrene har taushetsplikt!
 

Aktuelle tema du kan snakke med helsesøster om, kan være:

 
- Spørsmål om kroppen
 
- Problem på skolen / Skolevegring
 
- Konflikter i familien
 
Flere tema: Er du trist? Ensom? Parforhold. Seksualitet/ Prevensjonsveiledning. Homofili. Seksuelt overførbare sykdommer. Rus og misbruk. Røyking. Graviditet. Menstruasjon. Slanking og spiseforstyrrelser. Vonde opplevelser, ex. seksuelt misbruk, vold, sykdom/dødsfall i familien.
 

Du er velkommen til ta kontakt uansett hva som opptar deg.

 
Dersom du opplever at du ikke får den hjelpen du trenger, kan du ta kontakt med fagkoordinator. 
 
Finner du grunn for å klage på innholdet i tjenesten eller på helsepersonellet som utfører tjenesten, ta kontakt med fagkoordinator. Klagen må være skriftlig og innholde hva du er misfornøyd med og hva du ønsker annerledes.
 
Dersom fagkoordinator ikke imøtekommer klagen som gjelder for innholdet i tjenesten, eller helsepersonellet som utfører tjenesten, blir klagen drøftet med kommunelegen før den eventuelt sendes videre til Helsetilsynet i Oppland(fylkeslegen) for endelig behandling der.
 
 

De ansatte på helsestasjonen jobber ut fra ulike lover og forskrifter: 

Helse- og omsorgstjenesteloven, Helsepersonelloven, Pasient og brukerrettighetsloven og Smittevernloven.
 
Sist endret 21.06.2016
Fant du det du lette etter?