Demensteam

Demens er en fellesbetegnelse for en gruppe hjernesykdommer som opptrer fortrinnsvis i høy alder. Demensteamet består av helsepersonell som er en ressursgruppe i kommunen.

Demens kan medføre følgende symptomer:

 • Hukommelsessvikt
 • Sviktende språkfunksjon
 • Sviktende evne til å utføre praktiske handlinger
 • Personlighetsendring
 • Endring av atferd
 • Angst, uro og depresjoner


Oppgaver for demensteamet

 • Utredning av personer med mistanke om demens
 • Oppfølging av bruker og pårørende
 • Samarbeid med fastlege
 • Samarbeid med andre faginstanser innen helse og omsorg i Sør-Fron.
 • Samarbeid med arbeidsgruppa for Aktivitetsvenn i Sør-Fron


Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon tildelingskontoret
Telefon 468 30 457
Åpningstider Åpent 9-14, mandag til fredag
Besøksadresse Sørheimsvegen 15, 2647 Sør-Fron
Postadresse Sør-Fron kommune v/tildelingskontoret
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron