Informasjon om koronaviruset

Klikk for stort bildeHer finn du råd og informasjon om koronaviruset

Ring kommunens koronatelefon på 480 75 383 for spørsmål om smitte i Sør-Fron. (Opningstid måndag til fredag kl. 08.00 - 12.00.) 

Bestilling av testing (tastevalg 2), mandag - onsdag - fredag
fra kl 08.00 - 10.30

Sida blir fortløpande oppdatert

Tysdag 23. februar

10:50 Oppdatering om vaksinasjon i Sør-Fron

Sør-Fron kommune vaksinerer nå gruppen 75-84 år.  Vi mottar fortsatt få vaksiner hver uke og det er usikkert når vi kan begynne på neste gruppe som er gruppen 65-74 år og de med høy risiko for alvorlig forløp.

Det blir sendt ut varsel om time til vaksinering ca 1 uke før time.

Les mer om vaksinasjon i Sør-Fron her.

Måndag 22. februar

09:00 Om innreise til Norge

For å begrense risikoen for importsmitte, har regjeringen strammet ytterligere inn på utlendingers adgang til innreise til Norge. I utgangspunktet får kun utlendinger som er bosatt i Norge anledning til å reise inn i Norge. Dette gjelder også EØS-borgere.

Les mer om gjeldende innreiseregler her

Fredag 19. februar

14:00 Nasjonale smitteverntiltak som gjelder fra 23. februar

Regjeringen viderefører i hovedsak de nasjonale smitteverntiltakene. Det blir lettelser for barn, unge og studenter.

Les mer.

Fredag 12. februar 2021

18:00 Slik kan vinterferien tilbringes i Norge

Det er vinterferie, og i den forbindelse har Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet utarbeidet nasjonale anbefalinger om hvordan ferien kan planlegges og gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Les mer på regjeringen sine nettsider.

Torsdag 04. februar 2021

19:05 Ber apotek-kunder være ekstra oppmerksomme etter smittetilfelle

Vitusapotek Vinstra og Ringebu melder om at en av deres ansatte har testet positivt for koronaviruset. Nå ber de kunder som har vært innom apoteket 1. og 2. februar om å være ekstra oppmerksomme ved utvikling av symptomer.

Les mer her.

Torsdag 28. januar 2021

19:15 Lemper på hytteregler

Sist helg rådet regjeringen innbyggerne i de 25 kommunene med strenge tiltak fra å reise på hytta. Nå fjernes dette rådet for samtlige kommuner bortsett fra Nordre Follo.

Rådene til dem fra disse kommunene som velger å reise på hytta er:

 • Reis bare sammen med dem fra din egen husstand, og ikke ta imot besøk.
 • Gjør alle innkjøp i egen kommune før du drar.
 • Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen din.
 • Hold god avstand til dem du møter i skiløyper, skitrekk og når du går på tur.   
 • Sjekk hvilke råd og regler som gjelder i hyttekommunen din, og følg dem.

For innbyggerne i Nordre Follo gjelder fortsatt rådet om å ikke dra til fritidsbolig utenfor egen kommune. Rådet om å unngå unødvendige reiser i Norge gjelder fortsatt for alle, men dette omfatter ikke å reise sammen med egen husstand til fritidsbolig, opplyser regjeringen i en pressemelding. 

Onsdag 27. januar 2021

08:50 Lenke til gårdagens direktesending

Gjekk du glipp av gårdagens direktesending om korna i Sør-Fron? Ikkje fortvil! Sendinga ser du i opptak her.

19:00 Strammer kraftig inn på innreisereglene

Regjeringa varslet kraftige innstramminger i innreisereglene under en pressekonferanse onsdag kveld. Les de oppdaterte reglene her.

Tysdag 26. januar 2021

08:15 Drop-in-testing vidareførast

Drop-in-testing i Kåja held fram på ubestemt tid/inntil vidare. Dette er eit tilbod som berre gjeld innbyggarar i Nord- og Sør-Fron. 

Testinga foregår mellom kl 11.00 og 12.00 måndagar, onsdagar og fredagar. Hugs å ta med personnummer når du skal teste deg.

Måndag 25. januar 2021

17:00 Direktesending om koronasituasjonen

Tysdag 26.01.2021 blir det direktesending med info om koronasituasjonen i Sør-Fron med rådmann, ordførar og kommuneoverlege. Sjå sendinga på YouTube, Facebook eller kommunen si heimeside. Still gjerne spørsmål undervegs eller i forkant (e-post: bjorn.sletten@sor-fron.kommune.no)! Tema blir blant anna: Mutert virus, vaksinasjon og idrettsaktivitet for barn og unge.

Lenke til sendinga finn du her

Laurdag 23. januar 2021

10:00 Eitt nytt smittetilfelle

Det er registrert eitt nytt smittetilfelle i Sør-Fron kommune laurdag 23. januar. Vedkommande var allereie i karantene og smittevegen er kjent.

08:00 Unngå unødige reiser til Oslo og Viken

Kriseledelsen hos Statsforvalteren i Innlandet anbefaler å unngå unødvendige reiser til Oslo og Viken som følge av den uavklarte smittesituasjonen.

Folk som er på besøk i Innlandet fra Oslo og Viken bes også om å minimere antall kontakter med lokalbefolkningen og andre.

Les meir her

Fredag 22. januar 2021

10:00 Oppdaterte nasjonale retningsliner

I dag, 22. januar, blir det gjort ei justering i dei nasjonale retningslinene.

Justeringa gjeld restaurantar, kafear og barar:

 • Servering av alkohol kun til dei som får servert mat.
 • Skjenkestopp ved midnatt, ikkje sleppe inn gjestar etter kl. 22.00.
 • Minst 1 meters avstand mellom gjestar utanfor same husstand.
 • Sitteplassar for alle gjestar, kun bordservering av alkohol.
 • Det skal registrerast kontaktopplysningar til dei gjestane som samtykker til det.

Kriseleiinga i Sør-Fron har i sitt møte den 22.01.2021 beslutta å følgje dei nasjonale retningslinene når det gjeld sjenking.  

Her finn du fullstendig oversikt over nasjonale retningsliner.

Onsdag 20. januar 2021

16:00 Eitt nytt smittetilfelle

Det er registrert eitt nytt smittetilfelle i Sør-Fron kommune i dag. Smittesporing er iverksett, men smittekjelda er førebels ukjent.

Mandag 18. januar 2021

14:30 Videreføring av nasjonale tiltak

Regjeringa informerte i dag om at de nasjonale tiltakene som ble innført i uke 1, blir videreført ut uke 4, med noen unntak og justeringer.

Les de oppdaterte tiltakene her.

Justeringene medfører disse endringene i Sør-Fron:

 • Sør-Fron ungdomsskole går tilbake til gult nivå fra og med onsdag 20.01.
 • Fron kulturskole åpner for undervisning onsdag 20. januar.
 • Vinstra ungdomsklubb åpner igjen onsdag 20. januar.

Det er også kommet nye nasjonale bestemmelser for idretts- og fritidsaktivitet for barn og unge: 

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes. 
 • For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Kulturarrangement som forestillinger, oppvisninger m.v, samt kurs/konferanser og tros- og livssynseremonier utsettes dersom disse samler personer fra flere kommuner. Folk bes om å respektere begrensninger som arrangøren informerer om når det gjennomføres arrangementer forbeholdt innbyggere i en enkelt kommune. Dette omfatter både utendørs og innendørs arrangementer, men ikke begravelser. 

Forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder videreføres inntil videre. Det tas en ny vurdering i uke 4, altså neste uke.

Torsdag 14. januar 2021

15:30 To nye smittetilfelle

Det er registrert to nye smittetilfelle i Sør-Fron 14.01.2021. Dette er smitte frå utlandet og dei smitta var allereie sett i innreisekarantene. 

Alle dei nye smittetilfella i Sør-Fron etter nyttår, er knytt til arbeidskraft frå utlandet. Dette er personar som kjem attende til Sør-Fron for å gjere jobben sin. Alle dei som er smitta har følgt reglane som gjeld for innreise, og gått direkte i karatene ved ankomst Norge. Smittesporingsteamet har også full kontroll på smittevegane. 

Her finn du meir info om innreisereglar og innreisekarantene

Tysdag 12. januar 2021

10:40 Tre nye smittetilfelle

Det er registrert tre nye smittetilfelle i Sør-Fron kommune i dag, 12. januar. Dette er smitte frå utlandet, og alle er sett i innreisekarantene. 

Måndag 11. januar 2021

15:05 Fron Badeland gjenåpner

I morgen, tirsdag 12. januar, gjenåpner Fron Badeland for alle gjester.

- Vi følger alle våre tidligere smitteverntiltak og rutiner. Nytt nå er at alle må registrere seg for å komme inn på badeland. Det er QR-koder ved hovedinngangen som sender dere til registreringsskjema. Betjeningen hjelper deg med registrering om du trenger hjelp, opplyser Fron Badeland. 

  

14:00 Redusert opningstid i barnehagane

Barnehagane har f.o.m. 11. januar innført redusert opningstid etter ei nøye smittevernmessig vurdering. Avgjerda er tatt med bakgrunn i Covid-19 forskrifta. Opningstid i barnehage er da 07.00-16.00.

SFO har ikkje redusert opningstida, da det er gjort ei vurdering om at ein klarar å halde SFO smittevernsmessig forsvarleg innafor ordinær opningstid.

 

Laurdag 9. januar 2021

11:44 Nye smittetilfelle i Sør-Fron

Etter ei roleg smittefri periode har vi i dag fått to nye smittetilfelle i Sør-Fron kommune. Dette er smitte frå utlandet, og båe er sett i innreisekarantene.   

Fredag 8. januar 2021

08:30 Tilbyr drop-in testing

I to uker framover tilbyr teststasjonen i Kåja drop-in testing. Les mer her.  

Onsdag 6. januar 2021

14:13 Forlenger dei nasjonale tiltaka 

Under regjeringa si pressekonferanse onsdag 6. januar opplyste helseminister Bent Høie at dei nåverande tiltaka blir vidareført til 19. januar. 

Sjå gjeldande nasjonale tiltak her.

Tysdag 5. januar 2021

15:00 Åpner Sørheim omsorgssenter for begrensa besøk

Mandag 4.januar gikk kommunen ut med informasjon om at Sørheim omsorgssenter blir stengt for besøk fra og med 4. januar til 18.januar, etter anbefaling fra FHI.

Kommuneoverlegen har etter dette igjen vært i kontakt med FHI om besøk til beboere på Sørheim omsorgssenter.

FHI mener nå at det er greit at sykehjemsbeboere anses som aleneboende, og derfor kan få besøk av 1-2 faste personer/personer fra en fast husstand i denne aktuelle to-ukers perioden. Dette gjelder f.o.m. 5. januar. Retningslinjer for besøk (PDF, 422 kB) gjelder fortsatt, og besøk avtales i forkant med den enkelte avdeling som før.

Det er også unntak fra disse begrensningene for personer i livets sluttfase. Her er det tillatt at maks 5 personer kan møtes. I tillegg vil romstørrelsen legge begrensning ettersom det skal være avstand på en meter. 

Måndag 4.januar 2021

13:30 Sørheim stenger

Sørheim blir stengt for besøk fra og med i dag, mandag 4.januar til 18.januar.

Unntak for personer i livets sluttfase. Her vil det imidlertid være tillatt at maks 5 personer kan møtes. I tillegg vil romstørrelsen legge begrensning ettersom det skal være avstand på en meter. 

13:30 Anbefalar munnbind på bussen

Det er innført nye tiltak i skulane i samband med gjenopninga 5. januar. 

09:00 Nye nasjonale og lokale tiltak

Med bakgrunn i nye nasjonale tiltak som vart innført søndag kveld, er det gjort justeringar i også lokale tiltak.

 

Søndag 3.januar 2021

Kriseledelsen i Sør-Fron har i dag besluttet å videreføre alle tiltakene som ble innført før jul, til og med mandag 11.januar. Unntaket er skoler og barnehager, som åpner opp som planlagt 5.januar. Du finner mer informasjon her.

 

Arkiv

Her kan du lese informasjon som ble lagt inn på hjemmesiden tidligere.

Merk de er lagt ut i kronologisk rekkefølge, altså siste tidspunkt på siste dag ligger øverst. 

 

Publisert 09.02.2021

Barnehagen er nå på gult nivå i trafikklysmodellen, og personalet har innarbeida gode rutiner for håndvask og reinhald. Vi ser at det nå er mogleg å opne barnehagen igjen frå kl. 06.45-16.30. Dette vil gjelde frå torsdag 18. februar.

Publisert 04.02.2021

Vitusapotek Vinstra og Ringebu melder om at en av deres ansatte har testet positivt for koronaviruset. Nå ber de kunder som har vært innom apoteket 1. og 2. februar om å være ekstra oppmerksomme ved utvikling av symptomer.

Publisert 25.01.2021

Tysdag 26.01. kl 17:00 var det direktesending om koronasituasjonen i Sør-Fron kommune med ordførar Ole Tvete Muriteigen, kommuneoverlege Anders Brabrand og rådmann Rune Fromreide Sommer.   

Publisert 20.01.2021

 Frå og med onsdag 20. januar er det normal drift att ved både ungdomsklubben og kulturskulen. 

Publisert 18.01.2021

Mandag 18.01 la regjeringen fram nasjonale tiltak som skal gjelde så lenge det er behov. Mange av tiltakene som ble innført 4. januar videreføres, men det åpnes nå blant annet for hjemmebesøk og fritidsaktiviteter for barn og unge.  

Publisert 15.01.2021

Her har vi samla lenker til informasjonsark om hjemmekarantene og isolasjon i forbindelse med koronaviruset på ulike språk.

Publisert 08.01.2021

I to uker framover tilbyr teststasjonen i Kåja drop-in testing tre dager i uka.

Publisert 05.01.2021

Søndag 3.januar kom regjeringen med nye nasjonale smittevernstiltak. Som følge av dette er det noen endringer i de lokale tiltakene.

Publisert 05.01.2021

Nå er første vaksine satt på Sørheim, og Alvhild Flåskjer var den første som fikk vaksinen.

Publisert 04.01.2021

Som følgje av dei nye nasjonale tiltaka regjeringa la fram søndag 3. januar er det innført strenge tiltak når skulane i Sør-Fron opnar att den 5. januar.

Nøkkelinformasjon

Koronatelefonen i Sør-Fron

Telefon  480 75 383

Bestilling av testing (tastevalg 2)
mandag - onsdag - fredag
fra kl 08.00 - 10.30  

-------------------------------------------------------------

Legevakt

Telefon  116117

-------------------------------------------------------------

Folkehelseinstituttet sin informasjonstelefon

Telefon  81 55 50 15

-------------------------------------------------------------

Kontaktperson for presse:

Ordførar Ole Tvete Muriteigen, tlf. 91108725,
e-post: ole.tvete.muriteigen@sor-fron.kommune.no