Næring

Huskeplakat Korona.jpg - Klikk for stort bilde Her har vi samla viktig informasjon for deg som næringsdrivande i samband med koronasituasjonen:

Video om gangen i permitteringar

Denne videoen syner gangen i permitteringar: https://vimeo.com/398208025

Bedrifter også kan ringe arbeidsgivartelefonen til NAV på 55 55 33 36. Dei har blant anna eit eiget innval som går på permitteringar, der dei som svarar der jobbar utelukkande med spørsmål knytta til det.

Fredag 20.03. hadde regjeringa pressekonferanse om endringar i permitterings- og dagpengeregelveret: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/slik-blir-endringene-i-permitterings--og-dagpengeregelverket/id2694346/

 

Viktige lenkar

NAV : Informasjon frå NAV

NHO: Permittering, karantene m.m. for arbeidsgivarar

Folkehelseinnstituttet : Fakta, råd og tiltak

Fylkesmannen i Innlandet : Jamnleg oppdatert informasjon

Regler for karantene (PDF, 186 kB) : Utarbeidd av kommuneoverlege Anders Brabrand

 

Sør-Fron kommune syner til ny lokal forskrift (pdf) (PDF, 243 kB) om førebygging av korona-smitte, pkt. 2;  "De virksomhetene som på bakgrunn av vedtakene fra Helsedirektoratet fortsatt kan holdes åpne, skal informere kundene/besøkende om viktigheten av at personer innenfor lokale/området holder minst en meter avstand til andre i hele lokalet/området til enhver tid. Virksomhetene skal opplyse om dette ved inngangen."

Forskrifta har heimel i smittevernlova, og gjeld kommunane Nord-Fron, Sør-Fron, Øyer og Gausdal, og trådte i kraft 14. mars kl 12.00.

 

LANDBRUK spesielt:

Nord-Fron  og Sør-Fron kommunar, Beredskapsgruppa i Fron, Fron Avløserlag, Norsk Landbruksrådgivning Innlandet og Veterinærvakta Fron har i fellesskap etablert ein beredskapsplan ved sjukdom hos dyrehaldarar.

* Mjølkeproduksjon:  Fron avløserlag har tilstrekkeleg med avløsarar

* Sau:  I tillegg til faste avløsarar er det etablert ei beredskapsgruppe på ca 20 pers i Nord-Fron og Sør-Fron med god erfaring frå dyrehald og lamming (i hovudsak tidlegare saueprodusentar) som kan hjelpe til dersom situasjonen blir prekær.

* Beredskapsgruppa blir administrert av Fron Avløserlag (612 92 230 / 977 06 598 / post@fronavloserlag.no).

https://www.vetinst.no/ -  https://www.tine.no/ -  http://www.nortura.no/ - https://www.animalia.no/ - https://www.mattilsynet.no/

 

Kan bedriften din redusere renovasjonsutgiftene?

Dersom din bedrift er kunde hos Midt-Gudbransdal Renovasjonsselskap er det mulig å endre tømmefrekvensen for dine beholdere. De fleste av våre næringskunder ligger inne med en fastsatt frekvens, som er basert på normal driftssituasjon. Normal drift er for mange ikke tilfelle i disse tider.

Her finner du mer informasjon om dette og hvordan du kan gjøre endringer

Publisert av Bjørn Kjellson Sletten. Sist endret 06.04.2020 09.39
Fant du det du lette etter?