Oppfølging av pårørende under og etter covid-19 krisen.

Logo POI-senteret - Klikk for stort bildePårørende er både til vanlig, men særlig nå, en stor og viktig ressurs. Vi vet også at mange pårørende er i en krevende situasjon nå, både med tanke på omsorgsoppgaver og bekymring for sine nærmeste. 

Flere tjenester har eller har hatt manglende eller redusert kapasitet. Pårørende blir da mer alene om både praktiske oppgaver og ansvaret for sine nærmeste. Barn og unge som er pårørende er spesielt utsatt. De kan ha behov for noen å snakke med og søke råd hos.

PIO-senteret har følgende nasjonale tilbud:

  • Rådgivningstelefon for pårørende. Telefon 22 49 19 22 
    Åpningstider: mandag – fredag 10-15, tirsdag 11-19 
  • Pårørendestøtte via mail - radgivningstelefonen@piosenteret.no 
  • Familie- eller individuell rådgivning ved oppmøte eller digitalt, ring telefon 21 52 53 53 eller send e-post til: post@piosenteret.no for mer informasjon.

Mer informasjon finner du på PIO-senterets hjemmeside.