Rapportering av risikonivå

Her finn du det til ei kvar tid gjeldande risikonivå i Sør-Fron kommune i samband med covid-19-pandemien. 

Sør-Fron kommune rapporterer eigenvurdering av risikonivå kvar veke til Statsforvaltaren i Innlandet (SFIN).

Per 19.04.2021: 

Kommuneoverlegen i Sør-Fron vurderer risikonivået til N2 på bakgrunn av kapittel 4 i kommunelegehåndboka.

Kapittel 4 i Håndbok for oppdaging, vurdering og håndtering av covid-19-utbrudd i kommunen («kommunelegehåndboka») forklarar kriteria for risikovurderinga.