Informasjon om skule og barnehage

Illustrasjonsbilde korona.png - Klikk for stort bilde

Her finn du oppdatert info om koronakonsekvensar for skular og barnehagar i Sør-Fron: 

Illustrasjonsbilde korona.png - Klikk for stort bilde Oppdatering 20.04.2020

I dag er det lansert én smitteveileder for grunnskole, og én for ungdomsskole og videregående skole. Disse er viktige for kommunenes planlegging av skoleåpningen. 

Les veilederne her.

Oppdatering 16.04.2020

Alle skular og barnehagar i Sør-Fron har vore stengt sidan 13. mars. Du finn meir info om dette lenger ned i artikkelen. 

Frå og med 22. april opnar barnehagane i Sør-Fron att. Les meir info i eiget skriv her.

Frå og med 27. april opnar skulane att for klassetrinn 1-4. Det vil bli sendt ut info om dette til foreldre så raskt som råd. 

Det er framleis uvisst når skulane vil bli opna att for 5.-7. klasse, ungdomsskule- og vidaregåande-elevar.  

 

Oppdatering 12.03.2020

Alle skular og barnehagar i Sør-Fron er stengt frå og med 12.03.2020 kl. 1800 til 26.03.2020 kl 2400.

Sør-Fron kommune syner til statsministeren og helseministeren si pressekonferanse 12.03.2020. Der informerte statsminister Erna Solberg om at alle skular og barnehagar i heile landet blir stengt i to veker framover.

For å stoppe spreiing av koronaviruset og bidra til å oppretthalde nødvendige helse- og omsorgstenester har Helsedirektoratet beslutta ei rekkje tiltak som gjeld frå i dag 12.03.2020 kl. 1800.

Som følgje av dette blir alle skular og barnehagar i Sør-Fron stengt frå og med 13.03.2020 til og med 26.03.2020.   

For å sikre at samfunnskritiske oppgåver blir ivaretatt er kommunane pålagt å oppretthalde tilbod i barnehagar og skular for familiar der føresette arbeider innafor såkalla samfunnskritiske områder.

Sør-Fron kommune pliktar å opprette eit omsorgstilbod for barn tom. 12 år i husstandar der båe føresette har samfunnskritiske funksjonar og for barn med særlege omsorgsbehov.  Tilbodet gjeld frå måndag 16/3 . For dei dette gjeld, ta kontakt med rektor eller barnehagestyrar.

Barn av føresette som ikkje har samfunnskritiske arbeidsoppgåver må være heime - det vil foregå fjernundervisning. 

Bøker og anna nødvendig utstyr kan hentast før kl. 15.00 fredag 13.03.2020.

Følgjande grupper er definert som samfunnskritiske:

 • Styring og kriseleiing
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningsteneste
 • IKT-tryggleik i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningstryggleik
 • Vatn og avløp
 • Finansielle tenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tenester
 • Apoteka

Det er viktig å oppretthalde verksemda i helse- og omsorgstenester og andre kritiske samfunnsfunksjonar, samt å unngå at personar i risikogrupper blir brukt til barnevakt. 

For øvrige tiltak blir det synt til Helsedirektoratet sine heimesider.

Kriseleiinga i Sør-Fron følgjer situasjonen tett. Vi oppmodar elles til at våre innbyggarar held seg oppdatert om situasjonen gjennom informasjon på heimesida og Facebook-sida vår, og elles følgjer generelle råd frå nasjonale helsemyndigheiter. 

Publisert av Bjørn Kjellson Sletten. Sist endret 21.04.2020 15.17
Fant du det du lette etter?