Kultur og næring

 Kultur- og næringsavdelinga held til i underetasjen på kommunehuset.