Kultur og næring

 Kontakt kultur- og næringsavdelinga:

Tenesteleiar for kultur og næring,  Bjørn Kjellsson Sletten:

E-post: bjorn.sletten@sor-fron.kommune.no

Telefon: 61 29 91 54/974 71 997

Kultur- og næringsavdelinga held til i underetasjen på kommunehuset (tidlegare NAV Sør-Fron).