FYSAK i Sør-Fron kommune

Sør-Fron kommune er en av 25 kommuner i Oppland som er FYSAK-kommune. FYSAK har til hensikt å bygge opp systematisk bruk av tilpasset fysisk aktivitet i forebyggende og helsefremmende arbeid, med forankring i kommunehelsetjenesten.

 

Hva er FYSAK?

FYSAK står for fysisk aktivitet for alle. Å få flere i regelmessig fysisk aktivitet er et overordnet mål som kan gi store helsegevinster for enkeltpersoner og samfunnet. Daglig fysisk aktivitet fremmer funksjon, helse og trivsel for alle aldersgrupper. Anbefalingene for barn og unge er minst 60 minutter med daglig fysisk aktivitet med moderat intensitet. Voksne og eldre bør være minst 30 minutter daglig aktive med moderat intensitet for å få helseeffekt.

Sør-Fron kommunes målsetning

Innbyggerne i Sør-Fron kommune skal få økt trivsel, bedre helse og velvære gjennom fysisk aktivitet. Spesielt er målet å motivere de som er inaktive til å bli mer aktive.

Ett av de viktigste FYSAK-tiltakene i Sør-Fron kommune, er Stolpejakta. Les mer om jakta her!

Styringsgruppa for FYSAK i Sør-Fron

  • Bjørn Kjellsson Sletten - tjenesteledar for kultur og næring
  • Kikke Hovind - idretten sin representant
  • Monika Laengen Solberg - rektor Harpefoss skule
  • Therese Klaussen - fysioterapeut og frisklivskoordinator
  • Ola Listad - politisk representant