Leige av lokaler

Sør-Fron kommune har ulike møterom og ulike lokaler for øving og trening som kan leiges ut på bestemte vilkår. Dette gjeld møterom i kommunehuset, samt gymsalar og klasserom på skulane (kveldstid) og Sør-Fron kulturhus. 

For leige og anna informasjon kontakt kommunen sitt servicekontor, tlf. 61 29 90 00.  

Lag og foreningar som ønsker å leige lokalar til trening og andre faste aktivitetar for sesongen 2019/2020 må søke om dette innen 21.06.2019

For leige av Sør-Fron kulturhus, Fron badeland, gymsalar og andre lokale på skulane kan du bestille her: 

Bestilling av lokale