Næringsetablering i Sør-Fron

Sør-Fron kommune arbeider for at eksisterande næringsliv skal ha muligheter for videre utvikling, samt at kommunen skal være en god plass å etablere ny verksemd.

Bistand og rettleiing

Sør-Fron kommune kan bistå som rettleiar og døropnar for eksisterande bedrifter og næringsdrivande, og for deg som ønskjer å starte eigen verksemd. 
 
Næringsplan for Sør-Fron kommune: Kommunestyret i Sør-Fron vedtok i juni 2018 ny næringsplan for perioden 2019-2031.

 

Støtteordningar

Næringsavdelinga kan gi deg råd om kva for støtteordningar du kan søkje på. 
 
Sør-Fron kommune tilbyr eksisterande næringsliv og nye etableringer å søkje om midlar frå kommunalt næringsfond. Dette fondet har ingen faste søknadsfrister.
 
Oppland fylkeskommune har også gode kurstilbod og støtteordningar. 
 

Etablering

Næringsavdelinga gir informasjon og rådgiving til deg som vil starte eigen bedrift.  

  • På Altinn finn du god informasjon om emner som er viktige når du etablerer eigen bedrift. 
  • SMBinfo inneheld nyttige guidar, skjema og malar for deg som skal starte for deg sjølv. 
  • På nettsidene til Innovasjon Norge er det også moglegheiter for å få hjelp som gründer. 
Bjørn K. Sletten. Kontaktperson:
Bjørn Kjellsson Sletten, tenesteleiar for kultur og næring.
E-post: bjorn.sletten@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 91 54/974 71 997 
 
Besøksadresse: Kommunevegen 1, Sør-Fron (kjellaren på kommunehuset).

 

Har du landbruksrelaterte spørsmål? Kontakt  Midt-Gudbrandsdal Landbrukskontor på tlf.
61 29 90 00, eller gå inn på heimesidene deira: mglandbruk.no