Utleie av gamle Kiwi-bygget, Glasmestermoen 4, Harpefoss

Glasmestermoen 4

Sør-Fron kommune har kjøpt det gamle Kiwi bygget, Glasmestermoen 2A, 2B og 4, eiendommen er regulert til forretning.

 

Forretningslokalet i 1. etasje har et bruksareal, BRA, på 459 m2. Bebygd areal, BYA, er på 516 m2. Det er adkomst til en underetasje på 120 m2 BRA fra trapperom i 1. etasje som kan benyttes sammen med forretningslokale. Der er ca 500 m2 asfaltert areal til adkomst og parkering.

Det er per mai 2019 utleid 227 m2 av bygget. I tillegg er garasjene utleid.

Mer informasjon kan gis ved henvendelse til tenesteleiar for kultur og næring, Bjørn Kjellsson Sletten.

Er du ute etter næringstomt?

Frya næringspark er et interkommunalt selskap med Ringebu og Sør-Fron kommuner som eiere. Selskapet omfatter et areal på ca. 930 da, hvor det fortsatt er ledige tomter for etablering av næringsvirksomhet. 

Industriområdet ligger helt inntil hovedkommunikasjonsårene i Gudbrandsdalen ; E-6 og Fv 27, samt Dovrebanen med Hundorp/Ringebu som nærmeste stasjoner.

Gå til hjemmesida til Frya næringspark.

Bygge og bo i Sør-Fron?

Kommunen har flere ledige boligtomter i kommunen, klare for utbygging. Disse fordeler seg på Frya, Harpefoss, Hundorp, Sofienberg og i Lia. 

Les mer om ledige tomter her!

Kartpunkt